Hoe landbouwgif ons ziek maakt deel 3: Azolen

april 30, 2015

Hoe landbouwgif ons ziek maakt deel 3: Azolen

In de reguliere landbouw is men de natuur steeds meer als een vijand gaan zien. Door het intensieve gebruik van de landbouwgrond en de hoge productie, staat de natuur in de weg. De landbouwgrond wordt niet meer gevoed met organische stof (humus) en behandeld als een soort steenwol, waar men eindeloos mest, kunstmest en bestrijdingsmiddelen kan uitstrooien door middel van zware machines, die de ontwaterde grond nog verder verdichten. Het sluitstuk van deze agro-chemische landbouw is het gif. Ondanks decennialange waarschuwingen volhardt de reguliere landbouw nog steeds.

In korte tijd dienden zich drie probleemstoffen aan van ongekende omvang. Zowel de aantasting van ons ecosysteem als de risico’s voor onze gezondheid laten ons geen andere keuze: omvorming van het agro-chemische naar het agro-ecologische model. Het laatste landbouwgif dat we onder de aandacht willen brengen:

Azolen

Schimmels vormen een onmisbare schakel in ons ecosysteem en tevens worden ze op tal van plekken bestreden. Ze worden bijvoorbeeld bestreden in de landbouw, maar ook in tuinhout en siliconenkit. Om schimmels te bestrijden worden azolen ingezet. In de landbouw werden tussen 1990 en 1996 bepaalde fungiciden (schimmelbestrijdingsmiddelen met azolen) geïntroduceerd, met als gevolg dat er in het milieu nu resistente Aspergillusschimmels voorkomen.
Deze resistente Aspergillusschimmels komen via de lucht bij mensen terecht en leiden tot azoolresistentie bij verzwakte mensen die een schimmel in de longen krijgen. Artsen waren gewend om deze schimmel te bestrijden met medische azolen. De afgelopen jaren treffen artsen echter in toenemende mate Aspergillusschimmels aan die resistent zijn tegen medische azolen. Dat wil zeggen dat sommige verzwakte mensen niet meer geholpen kunnen worden tegen deze schimmel, omdat ze resistent zijn geworden tegen het geneesmiddel.
Verontrustend is dat er ook bij patiënten die géén azoolbehandeling hebben gekregen, resistente Aspergillusschimmels worden gevonden. Dit betekent dat de Aspergillusschimmel steeds andere wegen vindt om zich tegen azolen te wapenen en dat de resistentie zich nog sneller zal verspreiden dan nu al het geval is.

Tags: