Invloed landbouw op luchtkwaliteit neemt toe

juni 2, 2016

Invloed landbouw op luchtkwaliteit neemt toe

StalLuchtkwaliteit is nog steeds een belangrijke factor van vroegtijdige sterfte. De vermindering van emissies in de afgelopen jaren is vooral bereikt door schoner verkeer en schonere industrie. De invloed van landbouw op luchtkwaliteit is echter toegenomen. Dit zijn enkele resultaten uit het onlangs verschenen wetenschappelijk evaluatierapport ‘Towards Cleaner Air’ over het internationale luchtbeleid.

Een groot deel van het fijn stof wordt beïnvloed door ammoniakemissie uit de landbouw. Ammoniak reageert in de lucht met stikstofoxiden uit verkeer en industrie, waarbij stofdeeltjes worden gevormd die zich over honderden kilometers verplaatsen. In Nederlandse steden maakt dit zogenoemde secundaire fijn stof ruim 60 procent van de fijnstofconcentratie uit. In Europa wordt daardoor meer dan de helft van de vroegtijdige sterfte door luchtverontreiniging beïnvloedt door ammoniakuitstoot uit de landbouw.

Bron: RIVM

Tags: