Inzet tweede ronde mestdialoog

maart 10, 2016

Inzet tweede ronde mestdialoog

MestverwerkerHet Brabants Burgerplatform Minder Beesten en de Brabantse Milieufederatie hebben samen de inzet voor de tweede ronde van de mestdialoog geformuleerd. Wij willen dat zo spoedig mogelijk een einde komt aan de groei van de veestapel in heel Brabant.

Wij verzoeken de provincie om vóór de zomer van 2016 een stop in te stellen op de omvang van de Brabantse veestapel. Dit is de eerste noodzakelijke stap om tot een sanering en grondige verduurzaming van de veehouderij te komen. Dit moet leiden tot een krimp van de veestapel en herstel van de leefomgeving, de bodem, het water, de natuur en de biodiversiteit in Brabant.

De zeer intensieve varkens-, pluimvee- en melkveehouderij, die voor een groot deel op export is gericht, heeft in de afgelopen 40 jaar diepe sporen getrokken in Brabant. In de eerste ronde van de mestdialoog zijn deze problemen door ons aan de orde gesteld.

Deze week is de tweede ronde van de mestdialoog van start gegaan. In regionale dialogen wil de provincie samen met onder andere boeren, burgers en natuur- en milieuorganisaties tot een nieuw mestbeleid komen. Strijdpunt is de omvang van de Brabantse veestapel. De vee-industrie ziet grootschalige mestverwerking als oplossing om een enorme veestapel in stand te kunnen houden. Veel burgers en natuur- en milieuorganisaties willen toe naar veel minder dieren en dus ook veel minder mest.