Jouw stem telt bij de waterschapsverkiezingen

februari 19, 2015

Jouw stem telt bij de waterschapsverkiezingen

Op woensdag 18 maart 2015 worden er naast de provinciale verkiezingen ook waterschapsverkiezingen gehouden. Iedereen in Nederland betaalt waterschapsbelasting en door te stemmen oefen je invloed uit op hoe jouw geld besteed wordt. Waterschappen houden zich bezig met veilig water, voldoende water en schoon water. In Brabant zijn drie waterschappen: Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta.

Je kunt stemmen op leden voor het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente. De leden stellen het beleid van het waterschap vast en controleren of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert.

De Brabantse Milieufederatie is verbonden met de grootste waterschapspartij van Nederland: Water Natuurlijk. Dit is een netwerk van natuur-, recreatie- en sportvisserijorganisaties. Alle waterschapspartijen zijn voor veilig water, voldoende water en schoon water. Water Natuurlijk ook, maar de lat ligt bij hen een stuk hoger. Daarnaast zijn ze de enige partij, die volledig voor natuurlijk en recreatief water gaat.

Water Natuurlijk staat voor de volgende vijf speerpunten:

  1. Schoon, gezond, mooi, beleefbaar, recreatief water voor mens, plant en dier. Burgers van steden en dorpen moeten van het water kunnen genieten en het zorgvuldig kunnen benutten. Ze moeten er in kunnen zwemmen, vissen en langs struinen. Vervuiling met blauwalgen moet worden bestreden.
  2. Natuurlijk, visrijk water voor mens, plant en dier; kronkelende beken met glooiende oevers en wuivende rietkragen zuiveren het water van nature. Het water is er ook voor de ijsvogel, de libel, de kikker en het voorntje. Vissen moeten via vispassages veilig hun paaigebieden kunnen bereiken.
  3. Voldoende water voor landbouw en natuur. We moeten ons gebiedseigen water beter vast houden in het totale gebied, te beginnen in de haarvaten van ons watersysteem (greppels en sloten). Zo profiteren zowel landbouw als natuur langer van dit water.
  4. Betaalbaar water voor u als burger. Burgers moeten meer waar(de) voor hun geld krijgen, waarbij de vervuilers/gebruikers (veelal boeren en bedrijven) hun eigen aandeel betalen. Verder gaan we bij zuivering voor verwaarding van afvalwater door er meer energie en grondstoffen uit te halen.
  5. Veilig water voor mens, plant en dier. “Wie het water deert, die het water keert, bergt en buffert”. Burgers moeten veilig kunnen wonen, werken en leven achter de dijk. De dijk is er ook om van te genieten. We gaan voor stevige, bloemrijke dijken, waar je veldboeketten kunt plukken.

Op de website van Water Natuurlijk Aa en Maas, Water Natuurlijk De Dommel en Water Natuurlijk Brabantse Delta, vind je alle informatie over de verkiezingen.