Kabinetsvoorstel voor aanpak stikstofproblematiek is onhoudbaar

Nieuws | Thema: Natuur & Landschap

november 14, 2019

Kabinetsvoorstel voor aanpak stikstofproblematiek is onhoudbaar

Het kabinet doet te weinig om de stikstofproblematiek aan te pakken, vindt de Brabantse Milieufederatie. Het is de vraag of de maatregelen op korte termijn echt tot een verlaging van de hoeveelheid stikstof gaan leiden.

Er zitten nog te veel tegenstrijdigheden in de aanpak van het kabinet, vindt de Brabantse Milieufederatie. Het is onzeker of stikstofdepositie ook in de praktijk daalt. Daarnaast zegt het kabinet niets over toezicht en handhaving van de voorgestelde maatregelen. Het enige dat zeker is, is dat de bouw en infrastructuur weer stikstof kunnen uitstoten.

Juridisch onhoudbaar

Het kabinet kiest opnieuw voor een juridisch onhoudbaar systeem. Dat zal ongetwijfeld tot nieuwe procedures leiden en dus opnieuw tot onzekerheid voor alle betrokken partijen. Het besluit lijkt namelijk op een terugkeer naar een systeem zoals de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), per project wordt van tevoren getoetst of er voldoende stikstofruimte beschikbaar is. Doordat er in veel natuurgebieden op dit moment veel te veel stikstof aanwezig is, zal er op veel plaatsen helemaal geen ruimte zijn voor nieuwe projecten.

De milieufederatie is daarnaast verontwaardigd over de passage in de kabinetsbrief die gaat over de natuur. Het kabinet zegt dat ze de natuur wil versterken, maar schrijft tegelijkertijd de Natura 2000 gebieden die er niet goed voorstaan, op voorhand af. Ook wil het kabinet Natura 2000 gebieden opschonen, samenvoegen of herindelen. Het natuurnetwerk in Nederland wordt als geheel alleen sterker door meer bescherming en verbinding.

Dat het kabinet inzet op emissiearme landbouw en de transitie naar kringlooplandbouw ondersteunt, past in de oproep die de federaties al jaren doen. Dit is alleen mogelijk met een forse krimp van de huidige veestapel. Ook moet er voldoende geld en aandacht zijn voor structurele verduurzaming van de landbouwsector. Het kabinet kiest er echter voor om “landbouwers die hun bedrijf in de huidige omvang willen voortzetten of willen uitbreiden op een (duurzame) emissiearme wijze” te ondersteunen. De federaties verwachten dat er daardoor op termijn meer dieren komen in plaats van minder.

Kies voor maatwerk

Over een aantal punten is de milieufederatie wel positief. Het belang van generieke bronmaatregelen en een gebiedsgerichte aanpak wordt door hen onderschreven. Dat biedt mogelijkheden voor maatwerk, terwijl alle sectoren een bijdrage leveren aan de oplossing.

De milieufederatie vindt het begrijpelijk dat het kabinet kiest voor maatregelen waarvan uit berekeningen van het RIVM blijkt dat deze op zeer korte termijn in te voeren zijn, en dat deze op korte termijn leiden tot een daling van de stikstofdepositie. Tegelijkertijd roepen de drie maatregelen ook vragen op, zoals: Waarom alleen verlaging van de snelheid overdag? En, hoe wil het kabinet toezicht gaan houden op de voorgestelde voermaatregelen?

Lees ook het artikel van Omroep Brabant

Tags:

Neem contact op

Profiel Femke Dingemans

Femke Dingemans

Directeur-bestuurder

Laatste nieuws

 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025
 • Nieuws
  26 maart 2024 Gedreven Brabanders duiken in de omgevingswet met training ‘Vergroen je buurt met de omgevingswet’
 • Nieuws
  25 maart 2024 Verbinding en inzichten bij coalitiedag Boer&Buur met natuur

Meer nieuws