Kalender toont bedreigde natuur door 380kV-tracé

december 16, 2015

Kalender toont bedreigde natuur door 380kV-tracé

Vier 380kV actiecomités uit Breda, Oosterhout, Etten-Leur en Halderberge hebben gezamenlijk het initiatief genomen om te voorkomen dat anno 2016 de laatste restjes natuurnetwerk Nederland (EHS) in Noord Brabant verdwijnen. Zij zijn daarbij financieel gesteund door de Brabantse Milieufederatie.

Kalender380kv“ONgeschonden”  is de titel van een kalender met foto’s van de natuurgebieden die door het voorgenomen Zuidelijke 380kV hoogspanningstracé “geschonden” dreigen te worden. De kalender is recent cadeau gedaan aan Ministers Kamp en Schultz van Haegen. Ook vele andere belangrijke spelers, waaronder Tweede Kamerleden, netbeheerder Tennet en beleidsmakers op dit dossier hebben een exemplaar ontvangen. Zo kan iedereen elke maand even stilstaan bij de gevolgen van het Zuidelijk tracé. Zeker nú tijdens het kerstreces.

Elke maand wordt in de kalender een uniek gebied belicht, dat in de Ecologische Hoofdstructuur (Natuurnetwerk Nederland) ligt tussen Gastels Laag bij Oudenbosch en Huis ter Heide bij Tilburg. Deze gebieden worden beheerd door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. In de afgelopen jaren is ontzettend veel geïnvesteerd om ze te versterken en te verbinden. Dit alles dreigt te verdwijnen als de plannen van minister Kamp doorgaan. Er zijn aantoonbaar betere alternatieven.

Het kaartje in het colofon van de kalender laat goed zien dat er 14 belangrijke natuurgebieden worden geraakt door deze nieuwe doorsnijding van het landschap.

Wil je ook zo’n mooie kalender? Dat kan en daarmee ondersteun je ook de strijd tegen het Zuidelijke 380kV hoogspanningstracé.

Maak 15,- euro over op rekening NL79INGB0006442275 ten name van J -L Abee en stuur een e-mail naar info@breda380kvnee.nl met je naam en adresgegevens. Dan wordt de kalender naar je toe gestuurd.

Laten we voorkomen dat we anno 2016 de laatste restjes  Natuurnetwerk Nederland (EHS) verliezen t.b.v. een tracé waarvoor aantoonbare betere alternatieven bestaan.