Klimaatpetitie: regering, ga niet in beroep in Klimaatzaak

augustus 26, 2015

Klimaatpetitie: regering, ga niet in beroep in Klimaatzaak

Mobilisation roept de Nederlandse regering op om niet in beroep te gaan in de
Klimaatzaak, maar werk te maken van maatregelen tegen klimaatverandering. De
organisatie is een Klimaatpetitie gestart om zo veel mogelijk Nederlanders te mobiliseren. Mobilisation wil dat de regering de eis van de rechter – 25 % CO2-reductie in 2020 – uitvoert zonder tijd te verspillen aan procedures.

De Haagse rechtbank deed in juni uitspraak in de Klimaatzaak, die door Urgenda en 900
mede-eisers was aangespannen tegen de Nederlandse Staat. De eisers vonden dat
Nederland de plicht heeft om zijn burgers te beschermen tegen de gevaren van
klimaatverandering, en daarom meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te
dringen. De rechter was het daarmee eens.

In 2020 kwart minder CO2-uitstoot
Het vonnis van de Rechtbank houdt in dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen al in
2020 drastisch moet verminderen, tot 25% onder het niveau van 1990. ‘Het berusten in een
geringere reductie is onrechtmatig’, aldus de Rechtbank. Met de huidige inspanningen haalt
Nederland in 2020 maximaal een reductie van 17% ten opzichte van 1990. Daarmee behoort
het tot de Europese achterhoede.

De regering heeft laten weten het vonnis te bestuderen en te overwegen om in beroep te
gaan. De uiterste datum om beroep aan te tekenen is 24 september.

Klimaatverandering is urgent gevaar
Mobilisation vindt klimaatverandering een urgent gevaar dat nu actie vereist. Het roept de
regering daarom op om niet in beroep te gaan, maar juist de uitvoering van het
Energieakkoord te versnellen. Dat betekent meer energiebesparing en meer bewezen
duurzame vormen van energieopwekking, zoals wind, zon en getijdenenergie.

Petitie: www.klimaatpetitie.nl

Tags: