Kom morgen naar het ‘werkatelier’ over de energietransitie

juni 26, 2019

Kom morgen naar het ‘werkatelier’ over de energietransitie

De regio West-Brabant organiseert op donderdag 27 juni een ‘werkatelier’ over de energietransitie. Wil je ook meedenken over de kansen en uitdagingen rondom warmte en elektriciteit? Aanmelden kan nog!

De Brabantse Milieufederatie is natuurlijk aanwezig bij het ‘werkatelier’. Maar jij kan er ook bij zijn. Meld je aan door een mail te sturen naar: reswestbrabant@brabantsedelta.nl.

Werkatelier
Nederland staat voor een grote verduurzamingsopgave. Het Rijk heeft regio’s gevraagd om een plan te maken waarin ze laten zien hoe zij vanuit de regio kunnen bijdragen aan deze opgave. Dit gebeurt in een zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES) die zich richt op de warmte-voorziening in de gebouwde omgeving en de opwekking van duurzame energie. Een van de re-gio’s is West-Brabant.

Begin mei is er een eerste, verkennend werkatelier gehouden. Ondernemers, energiecoöperaties, overheden, stichtingen en milieuorganisaties gingen in werksessies met elkaar in gesprek over kansen en uitdagingen rondom elektriciteit en warmte. In het tweede werkatelier ligt de nadruk op de voor-en nadelen van deze denklijnen, en van mogelijke keuzen en prioriteiten

Algemeen
Locatie: Turfschip, Schipperstraat 2, 4871 KK Etten-Leur

Programma
12:00-12:30 Inloop & Lunch
12:30-12:50 Opening & terugblik opbrengst 1ste werkatelier
12:50-13:10 Presentatie Generation Energy/RHDHV verhaallijn en korte schets denklijnen
13:10-14:30 Werksessies ronde 1
14:30-14:50 Pauze & tafelwissel
14:50-16:15 Werksessies ronde 2
16:15-17:00 Afsluiting

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op