Maak bezwaar tegen de snelheidsverhoging op de Brabantse wegen!

december 17, 2015

Maak bezwaar tegen de snelheidsverhoging op de Brabantse wegen!

130kmMinister Schultz van Haegen is van plan om de maximumsnelheid op 6 snelwegen in Brabant te verhogen naar 130 kilometer per uur, namelijk op delen van de A2, A27, A58, A59, A65 en A67. Als deze verhoging doorgaat zal de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide onvermijdelijk stijgen. Met het oog op de nadelige gevolgen voor het milieu, het klimaat en de gezondheid en het pas gesloten Klimaatakkoord vindt de BMF dit voorgenomen besluit onbegrijpelijk.

De BMF zal volgende week, net als Milieudefensie, een zienswijze indienen tegen deze snelheidsverhoging. In een zienswijze kunnen belanghebbenden hun mening geven over een overheidsbesluit. De overheid heeft de plicht om je mening mee te laten wegen in het definitieve besluit. Hoe meer mensen zich uitspreken tegen een verhoging van de maximumsnelheid op de Brabantse wegen, hoe groter de kans dat het uiteindelijk niet doorgaat. Vind jij ook dat deze voorgenomen snelheidsverhoging moet worden tegen gehouden? Dien dan net als wij je zienswijze in! Dit kan uiterlijk tot en met 21 december 2015.

Meer informatie over hoe je een zienswijze indient vind je hier. Samen staan we sterker!