Maatregelen Brabants Programma Landelijk Gebied schieten nog te kort

Nieuws | Thema: Natuur & Landschap

juli 14, 2023

Maatregelen Brabants Programma Landelijk Gebied schieten nog te kort

Foto: Visit Brabant

Begin deze maand heeft Gedeputeerde Staten een eerste pakket voor het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG) aangeboden aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het BPLG is bedoeld om versneld aan de slag te gaan met de (inter)nationale doelstellingen op het gebied van natuur, water en klimaat. Veel partijen, waaronder wij als BMF, zijn de afgelopen maanden betrokken geweest bij het opstellen. De uitkomst valt tegen: alleen al bestaande maatregelen zijn opgenomen in het BPLG.

Iedere provincie heeft vanuit het rijk de opdracht gekregen om voor 1 juli een provinciaal programma landelijk gebied in te dienen. Aan de hand van die plannen kunnen de provincies middelen uit het rijk krijgen om de plannen uit te voeren. Door de provincie Noord-Brabant is echter alleen de door Gedeputeerde Staten vastgestelde Houtskoolschets van maart 2023 ingediend, met daarin zogenaamde “no-regret maatregelen”.

Deze “no-regret maatregelen” zijn grotendeels maatregelen uit het bestaande beleid van de provincie Noord-Brabant. Niks nieuws dus, terwijl al bekend is dat alleen de huidige plannen niet genoeg zijn om de Brabantse natuur te herstellen en te zorgen voor voldoende en schoon (grond)water.

Wat staat er in de Houtskoolschets?

De maatregelen zijn gericht op natuur en water en het bieden van een duurzaam perspectief voor de landbouw. Hiervoor wordt 252 miljoen euro voor Brabant aangevraagd. Dat geld is verdeeld over een aantal posten:

 • 123 miljoen voor het behalen van de doelen voor natuur, bodem, water, klimaat en circulaire economie; o.a. bedoeld voor het vasthouden van meer water, verbinden van natuurgebieden en versterken van bestaande bossen.
 • 119 miljoen voor duurzaam perspectief voor de landbouw; o.a. bedoeld voor extensivering, maatwerkaanpak van stikstof en emissiereductie door innovatie.
 • Daarnaast is er budget gereserveerd voor de uitvoering.

Hoe nu verder?

We roepen het rijk en de provincie op zo snel mogelijk de maatregelen uit het BPLG uit te voeren. Tegelijkertijd is er meer nodig om de natuur in Brabant te herstellen, beschermen en versterken. Daar zullen we aandacht voor blijven vragen en suggesties voor doen. Zodat we op koers komen voor een toekomstbestendig Brabant met een duurzame landbouw, gezonde natuur en voldoende en schoon water.

Lees het BPLG hier

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025
 • Nieuws
  26 maart 2024 Gedreven Brabanders duiken in de omgevingswet met training ‘Vergroen je buurt met de omgevingswet’
 • Nieuws
  25 maart 2024 Verbinding en inzichten bij coalitiedag Boer&Buur met natuur
 • Nieuws
  25 maart 2024 Natuurorganisaties blijven strijden voor Europese natuur

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!