Manifest duurzamer belastingstelsel

april 29, 2015

Manifest duurzamer belastingstelsel

Vertegenwoordigers van Natuur & Milieu en anderen overhandigden op 21 april het manifest ‘Een toekomstbestendig belastingstelsel’ aan de vaste commissie van Financiën uit de Tweede  Kamer. Hierin staat een pleidooi om arbeid goedkoper en vervuiling duurder te maken.

De grondslagen van het huidige Nederlandse belastingstelsel zijn de afgelopen decennia niet of nauwelijks gewijzigd. Dat maakt dat dit stelsel in veel opzichten aansluit bij een economisch paradigma dat velen inmiddels als achterhaald beschouwen: economische groei, zonder rekening te houden met de zogenaamde ‘externe effecten’ van producten of diensten. Economische activiteiten die bijvoorbeeld leiden tot schaarste aan grondstoffen, grond-, lucht-, of watervervuiling, klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit worden licht belast. De kosten van deze externe effecten worden dus niet bij de verbruiker en/of vervuiler gelegd, maar bij de burger (hier of elders in de wereld) of ‘doorgeschoven’ naar komende generaties.

Samengevat: het huidige belastingstelsel is nog niet ingesteld op de economie van morgen. Inmiddels wordt breed ingezien dat om de welvaart van huidige en toekomstige generaties te garanderen, economische groei hand in hand zal moeten gaan met behoud van klimaat, milieu en natuur: groene groei. Cruciaal daarvoor zijn de juiste fiscale randvoorwaarden: fiscale regels die actief bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame, toekomstbestendige (circulaire) economie.

Nu we op het punt staan het belastingsysteem grondig te verbouwen kunnen we de unieke kans voor een duurzame circulaire toekomstbestendige belastinggrondslag leggen, voor banen, voor bedrijven en voor onze leefomgeving. Daartoe biedt het manifest ‘Een toekomstbestendig belastingstelsel’ handvaten.