Manifestpartners komen met gezamenlijke oproep voor het nieuwe Brabantse bestuur

Nieuws | Thema: Algemeen

mei 17, 2023

Manifestpartners komen met gezamenlijke oproep voor het nieuwe Brabantse bestuur

In Brabant kennen we de traditie dat een brede coalitie van partners intensief samenwerkt aan uitdagingen voor de leefomgeving. Met de BMF zijn dit natuurorganisaties, landbouwvertegenwoordigers en waterschappen. Samen werken we met de provincie aan het landschap van de toekomst. Ook in de nieuwe bestuursperiode zetten de Manifestpartners deze rijke traditie graag voort. In onze gezamenlijke oproep aan formateur Verhoeven, “het Brabants mozaïek voorbij”, lichten we toe hoe dat eruit kan zien.

Het manifest “het Brabants mozaïek voorbij” is met formateur Verhoeven gedeeld. Hij begeleidt de gesprekken tussen BBB, VVD, GroenLinks en Partij van de Arbeid voor het vormen van het nieuwe Brabantse bestuur.

In het manifest roepen we de politieke partijen op om in het nieuwe bestuursakkoord maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen beter met elkaar in balans te brengen. We vragen het aanstaande provinciale bestuur om de uitvoering, sturing op grond en governance op een duurzame en verantwoorde manier vorm te geven.

Pak opgaves in samenhang aan

Het is belangrijk om de opgaven voor stad en platteland rondom onder andere energie, verstedelijking en natuur in samenhang te benaderen. Zo kan ook de concurrentie om de schaarse ruimte verminderen.

Stel als provinciebestuur heldere en realistische doelen en spelregels voor de ontwikkeling van Brabant; Schep duidelijke grenzen en voorwaarden en bied daarbinnen ruimte en middelen aan ondernemers om de doelen te behalen.

Samenwerken aan het landschap van de toekomst

Als Brabantse Manifestpartners denken wij graag mee over de concretisering van deze actiepunten. De Manifestpartners vertegenwoordigen in de volle breedte belangen rondom de fysieke leefomgeving en hebben de kracht om tot uitvoering te komen. De opgaven vragen om het verder versterken van onze samenwerking in de komende bestuursperiode

De Manifestpartners zijn: BPG vereniging landelijk Brabant, Zuidelijke land- en tuinbouworganisatie (ZLTO), Stichting Brabantse Milieufederatie, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting het Noordbrabants Landschap, Waterschappen Aa en Maas, de Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland, Collectieven Agrarisch Natuurbeheer, Dierenbescherming.

LEES DE HELE OPROEP HIER

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025
 • Nieuws
  26 maart 2024 Gedreven Brabanders duiken in de omgevingswet met training ‘Vergroen je buurt met de omgevingswet’
 • Nieuws
  25 maart 2024 Verbinding en inzichten bij coalitiedag Boer&Buur met natuur
 • Nieuws
  25 maart 2024 Natuurorganisaties blijven strijden voor Europese natuur

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!