Megastal naast topnatuur slaat als een tang op een varken

november 29, 2017

Megastal naast topnatuur slaat als een tang op een varken

De Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten hebben dinsdag 28 november een marsepeinen varken overhandigd aan wethouder Frans van Hoof van de gemeente Oirschot. Met een dringende oproep aan de gemeente Oirschot om de bouw van een megastal voor 16.000 varkens aan de rand van natuurgebied Kampina, aan de Logtsebaan te voorkomen. Wethouder Frans van Hoof kreeg een marsepeinen varken aangeboden met een tang en de vraag of hij dit varkentje wil wassen door de oude vergunning voor de bouw van de megastal in te trekken en geen nieuwe vergunning te verlenen.

Aan de rand van de Kampina, een uniek natuurgebied met de Europese Natura 2000 status en onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant, dreigt een megastal met 16.000 varkens te komen. Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie maken zich samen met de omwonenden grote zorgen over de impact hiervan op de natuur en de leefomgeving. “Wij vragen de gemeente te kiezen voor de natuur en de bevolking en geen groen licht te geven aan de komst van een megastal op deze locatie” verwoordt Selçuk Akinci, directeur van de Brabantse Milieufederatie het doel van deze ludieke actie.

Bescherming kwetsbaar natuurgebied
De Kampina is een kwetsbaar natuurgebied dat zwaar te leiden heeft onder de uitstoot van ammoniak, waardoor er verzuring van de bodem optreedt en onder andere de paarse heide verdwijnt. Lars Koreman, ambassadeur van Natuurmonumenten benadrukt: “een megastal aan de rand van dit gebied gaat de draagkracht ver te boven en doet de vele inspanningen die vele partijen hier doen om dit Europees beschermde top natuurgebied te behouden en herstellen te niet”.

Intensieve veehouderij onder de loep
Overlast van intensieve veehouderij speelt al lange tijd in Oirschot en er is in het recente verleden veel overheidsgeld ingezet voor sanering van intensieve veehouderijen om de Kampina te beschermen. Het nieuwe kabinet maakt nu zelfs 200 miljoen vrij voor warme sanering van de varkenshouderij. Als de gemeente Oirschot hier nu nog een nieuwe megastal laat bouwen, staat dat compleet haaks op het vastgestelde beleid ten aanzien van intensieve veehouderij van de provincie Brabant. We vragen de gemeente Oirschot daarom om de oude vergunning in te trekken en geen nieuwe vergunning te verlenen.