Mest is verantwoordelijkheid van de sector

december 3, 2015

Mest is verantwoordelijkheid van de sector

Mest uitrijden 2Afgelopen week kondigde de provincie een nieuw mestbeleid aan. Hoewel het beleid een stap in de goede richting is, wordt het mestprobleem nog te veel afgeschoven op de overheid en de samenleving. Maar het mestoverschot is allereerst een verantwoordelijkheid van de sector zelf.

Mestverwerking is een wens van de sector zelf geweest. Op die manier zou het mogelijk worden om meer mest te produceren en meer dieren te houden. De sector heeft toegezegd het mestprobleem in 2015 te hebben opgelost. Mestverwerking blijkt echter onrendabel, waardoor de overheid moet bijbetalen. Zo subsidiëren we feitelijk de toename van de veestapel. En of dat nog niet genoeg is, heeft de staatssecretaris beloofd de dierrechten af te schaffen zodra mestverwerking succesvol is, waardoor de veestapel verder kan groeien. Daar moet een einde aan komen.

Gelukkig grijpt de provincie nu deels in. In gebieden met een hoge veedichtheid gaat de provincie ervoor zorgen dat de veestapel niet verder toeneemt. Hoewel de veestapel in de overbelaste gebieden natuurlijk gewoon moet afnemen, is dit toch een stap in de goede richting. Mits dat natuurlijk niet betekent dat het vee zich verplaatst naar andere gebieden in Brabant, want dan komen we van de regen in de drup.

Verstandig is ook dat de provincie meer regie gaat voeren op mestfabrieken. De provincie heeft al zoveel ruimte vergund dat er geen nieuwe initiatieven meer bij mogen komen. Wel wil de provincie lopende initiatieven nog afhandelen. Onduidelijk is echter hoeveel mestfabrieken er nog op stapel staan en hoeveel overlast dat gaat opleveren. Daar moet duidelijkheid over komen.

Wat een punt van zorg blijft, is dat mestfabrieken niet draaien op mest, maar op subsidie. Als we stoppen met het subsidiëren van mestfabrieken, komt er niets meer van de grond. Dat we als samenleving op deze manier de toename van de veestapel subsidiëren is onacceptabel. De sector heeft het mestoverschot gecreëerd en moet het dus zelf oplossen. Daarvoor is een eenvoudige oplossing: minder beesten in Brabant.