Mestdialoog op weg naar derde ronde

maart 24, 2016

Mestdialoog op weg naar derde ronde

Mest uitrijdenBurgers, verenigd in het Brabants Burgerplatform Minder Beesten, en natuur- en milieuorganisaties aangesloten bij en samenwerkend met de Brabantse Milieufederatie, hebben op 16 maart de tweede ronde van de Brabantse mestdialoog geëvalueerd. In de volgende en tevens laatste ronde moet duidelijk worden op welke onderwerpen of thema’s de deelnemers elkaar vinden en waarover belangrijke verschillen van inzicht of opvatting blijven bestaan.

Tijdens de bijeenkomst op 16 maart koppelden deelnemers aan de regionale dialogen de ervaringen terug en werd gesproken over het vervolg. Het overheersende gevoel was dat na het verkennen van de problemen in de eerste twee rondes, in het vervolg vooral over perspectieven die problemen oplossen moet worden gesproken. Diverse deelnemers verwachten van de provincie dat ze een omvattende voorzet presenteert die in de derde ronde wordt besproken.

De burger- en natuur- en milieuorganisaties denken constructief mee. Voor hen zijn belangrijke punten in het beleid voor de eerstkomende jaren:

  1. een stop op de groei van de Brabantse veestapel;
  2. in gebieden met een hoge concentratie van vee, een sterke vermindering van de milieubelasting en gezondheidsrisico’s vanwege veehouderij;
  3. voorkomen dat elders in Brabant de milieubelasting en gezondheidsrisico’s door veehouderij toenemen;
  4. ruimte scheppen voor nieuwe duurzame biologische veehouderijen;
  5. zoveel mogelijk sluiten van de kringloop ‘voer-vlees-restproducten’ op regionale schaal (ten hoogste op het schaalniveau Noordwest-Europa);
  6. bedrijfsvoering vergaand afstemmen op dierenwelzijn.

Forse verkleining van de veestapel en zorgvuldige bedrijfsvoering spelen een belangrijke rol bij het verminderen van de milieubelasting en de gezondheidsrisico’s.

De afgelopen weken vonden in vier regio’s twee dialoogrondes plaats om tot een nieuw Brabants mestbeleid te komen. Strijdpunt is de omvang van de Brabantse veestapel. De vee-industrie ziet grootschalige mestverwerking als oplossing om een enorme veestapel in stand te kunnen houden. Veel burgers en natuur- en milieuorganisaties willen toe naar veel minder dieren en dus ook veel minder mest.