Mestdialoog van start

februari 22, 2016

Mestdialoog van start

Mest uitrijdenAfgelopen week is de eerste ronde van de mestdialoog van start gegaan. In regionale dialogen wil de provincie samen met onder andere boeren, burgers en natuur- en milieuorganisaties tot een nieuw mestbeleid komen.

Veel boeren zien grootschalige mestverwerking als oplossing om de veestapel in stand te kunnen houden, terwijl veel burgers en natuur- en milieuorganisaties juist de omvang van de veestapel willen aanpakken.

De burgers, verenigd in het Brabants Burgerplatform Minder Beesten, en de natuur- en milieuorganisaties, verenigd in de Brabantse Milieufederatie, zijn samen tot een missionstatement gekomen dat de inzet vormt voor de eerste ronde mestdialogen. De oplossingsrichting die in het missionstatement wordt geschetst is een grondgebonden landbouw (zie ook de visie veehouderij van de Natuur en Milieufederaties). Daarvoor is een inkrimping van de veestapel in Brabant onvermijdelijk.

Aanstaande woensdag evalueren de burgers en de natuur- en milieuorganisaties de eerste ronde dialogen en bepalen zij óf en, zo ja, hoe zij verdergaan.