Mestdialoog wordt onder voorwaarden voortgezet

februari 25, 2016

Mestdialoog wordt onder voorwaarden voortgezet

MestdialoogBurgers, verenigd in het Brabants Burgerplatform Minder Beesten, en de natuur- en milieuorganisaties aangesloten bij en samenwerkend met de Brabantse Milieufederatie, hebben gisteren de eerste ronde van de Brabantse mestdialoog geëvalueerd. Besloten is de dialoog onder voorwaarden voort te zetten.

De afgelopen week vonden in vier regio’s dialogen plaats om tot een nieuw Brabants mestbeleid te komen. Strijdpunt is de omvang van de Brabantse veestapel. De vee-industrie ziet grootschalige mestverwerking als oplossing om een enorme veestapel in stand te kunnen houden. Veel burgers en natuur- en milieuorganisaties willen toe naar veel minder dieren en dus ook veel minder mest.

Tijdens de bijeenkomst koppelden  deelnemers aan de regionale dialogen de resultaten terug en werd gesproken over het vervolg. Het overheersende gevoel was dat het belangrijk is om in gesprek te blijven en dat de dialoog daarom moet worden voortgezet. Tegelijkertijd was er op bepaalde punten onvrede over de eerste ronde dialogen. Daarom formuleerden de aanwezigen een aantal voorwaarden voor het vervolg:

  1. Een dierenstandstill (lees: stop op de groei van de veestapel) in heel Brabant blijft de belangrijkste voorwaarde om daarna  tot de noodzakelijke  krimp van de veestapel te komen.
  2. De regie van de dialoog moet anders. Het snel en goed aanpakken van de ernstige aantasting van het leefmilieu en de natuur moet centraal komen te staan. De gesprekken moeten gaan over herstel van een gezonde leefomgeving, een vitale natuur en de  omschakeling naar grondgebonden, duurzame landbouw en veeteelt.
  3. Ook het provinciale beleid moet onderwerp van gesprek zijn. Gedeputeerde Spierings wordt gevraagd haar visie op de ontwikkelingsrichting van de veehouderij met ons te delen.