Milieufederatie en burgers hoopvol over uitkomsten mestdialoog

november 18, 2016

Milieufederatie en burgers hoopvol over uitkomsten mestdialoog

MestdialoogDe Brabantse Milieufederatie en het Burgerplatform Minder Beesten zijn hoopvol gestemd over de beleidsvoorstellen waarmee de provincie gaat komen naar aanleiding van de mestdialoog. Belangrijkste winstpunt voor milieu en leefbaarheid is een stop op de groei van de veestapel. Daarvoor pleiten natuur- en milieuorganisaties en burgergroepen al jaren.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings presenteerde vandaag de contouren van de provinciale beleidsvoorstellen aan de dialoogdeelnemers. Belangrijk onderdeel van de plannen is een zogenoemde stalderingsregeling. Dat betekent dat voor elke nieuw gebouwde stal een even grote oude moet verdwijnen. Dat leidt de facto tot een stop op de groei van de veestapel. Bovendien is het plan om een deel van de ontstane capaciteit door de sloop van stallen af te romen, waardoor op termijn een krimp van de veestapel in Brabant mogelijk wordt. Dat is een duidelijk trendbreuk en een eerste noodzakelijk stap in de richting van verduurzaming van de Brabantse veehouderij. Wel is nog onvoldoende duidelijk hoe de huidige voorstellen voor mestverwerking tot een oplossing van het mestoverschot leiden, waarbij een gezond bodemleven is gewaarborgd.

Natuur- en milieuorganisaties en burgergroepen hebben in de mestdialoog consequent gepleit voor snel herstel van een gezonde leefomgeving in overbelaste gebieden, sterke vermindering van schadelijke emissies uit de veehouderij, het oplossen van het mestoverschot en het verbeteren van het dierenwelzijn in de veehouderij. Daarvoor is krimp van de veestapel noodzakelijk. De intensieve veehouderij moet daarom worden omgevormd tot een regionale, grondgebonden en diervriendelijke veehouderij in balans met leefomgeving, milieu, natuur en landschap. Boeren wiens bedrijfsvoering daardoor in de knel komt, moeten worden geholpen bij het zoeken naar een ander perspectief.

De komende week gaan de Brabantse Milieufederatie en het Burgerplatform Minder Beesten de provinciale voorstellen nader bestuderen. Daarna komen zij met een uitgebreidere reactie.