‘Modern waterbeleid noodzakelijk om beregeningsverboden te voorkomen’

Nieuws | Thema: Water & Klimaat

april 7, 2022

‘Modern waterbeleid noodzakelijk om beregeningsverboden te voorkomen’

Foto door Anne van Duijnhoven voor de campagne ‘Geef #verdroging een gezicht’

De grondwaterstanden zijn veel te laag in grote delen van Brabant, dat blijkt opnieuw uit metingen van de Brabantse waterschappen. Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en Natuurmonumenten zijn teleurgesteld dat een beregeningsverbod opnieuw nodig is. “We moeten toe naar een modern waterbeleid om beregeningsverboden te voorkomen.”

Droogte en verdroging van de natuur is een zeer groot probleem in Brabant, de natuur heeft de afgelopen jaren zwaar geleden onder verdroging. Zelfs de natte februarimaand heeft de schade onvoldoende weten te herstellen.

“Ondanks de goede inspanningen van alle partijen om meer water vast te houden, blijft het risico bestaan dat de grondwaterstanden de komende maanden verder verslechteren,” zegt Misha Mouwen, waterexpert en adjunct-directeur Brabantse Milieufederatie. “Het is nu al ontzettend droog in de natuurgebieden en de warme periode komt er nog aan.”

Beregeningsverbod per 1 april

Elk jaar op 1 april bepalen de waterschappen of er een verbod moet komen op beregening van grasland, zo’n verbod is nu ingesteld in drie gebieden in de provincie Noord-Brabant. In gebieden waar nu geen beregeningsverbod is ingesteld, kan het waterschap later dit jaar niet meer ingrijpen. Het lot van de natuur hangt daarmee af van één dag in het jaar.

Mouwen: “De situatie dit jaar laat zien dat een modern waterbeleid op korte termijn noodzakelijk is. We weten allemaal dat de extremen in het weer toenemen. We roepen de waterschappen dan ook op om hun waterbeleid hierop af te stemmen en het hele seizoen te sturen op de grondwaterstand.”

De natuur- en milieuorganisaties denken bijvoorbeeld aan het gebruik van slimme technologie om jaarrond de grondwaterstanden te meten. Als het nodig is kunnen de waterschappen direct ingrijpen als de metingen uitwijzen dat dit noodzakelijk is om de grondwaterstanden op peil te houden.

Update nodig van waterbeleid

Samen met de andere waterpartijen – provincie, waterschappen, industrie, drinkwaterbedrijven, agrarisch ondernemers – hebben we in Brabant een convenant getekend om verdroging tegen te gaan. Alle partijen zijn ervan doordrongen om het huidige waterbeleid up-to-date te maken.

Nu is dan ook het moment om door te pakken en de maatregelen uit het convenant uit te voeren, zo zeggen de natuur- en milieuorganisaties. “Het grondwater is de levensader voor veel planten en dieren, het is de aorta van onze natuurgebieden waar zoveel Brabanders van genieten.”

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  18 juni 2024 Historische overwinning voor Europese natuur: natuurherstelwet aangenomen
 • Nieuws
  07 juni 2024 Half juni tussenuitspraak over kwetsbare Regte Heide en drinkwaterwinning
 • Nieuws
  30 mei 2024 4 juni | Hét groene verkiezingsdebat
 • Nieuws
  17 mei 2024 BMF reageert op coalitieakkoord: wij blijven werken aan een mooi en duurzaam Brabant
 • Nieuws
  03 mei 2024 Oprichting voedselbos ‘De Noteneters’ met steun van het BMF activiteitenfonds

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!