Natuur en golfbanen hand in hand

september 23, 2015

Natuur en golfbanen hand in hand

NMF (links) en NGF gaan samenwerken Foto Ronald Speijer
NMF (links) en NGF gaan samenwerken. Foto: Ronald Speijer

De Natuur en Milieufederaties (NMF) en de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) gaan de verduurzaming van de golfsport verder stimuleren en ondersteunen met gezamenlijke initiatieven. In hun overeenkomst, getekend tijdens het KLM Open, wordt een aantal concrete projecten benoemd, zoals begin 2016 een gezamenlijk symposium over natuurbeleving rondom golfbanen.

Op die manier wordt zichtbaar hoeveel er op golfbanen al aan natuurbehoud wordt gedaan. Golf in het algemeen en de NGF in het bijzonder vervullen in de sportwereld een voortrekkersrol. Dat komt omdat er kennis is en het beleid professioneel wordt gevoerd en begeleid.

Natuurbeleving
‘Dit past uitstekend bij ons streven om bij zowel sporters als niet-sporters het besef van het belang van een gezonde natuur te vergroten’, zegt Corinne de Jonge van Ellemeet van De Natuur en Milieufederaties (NMF). ‘Onze organisatie maakt zich sterk voor duurzame energie, een mooie natuur, gezond voedsel en een gevarieerd landschap. We willen graag actiever bijdragen aan de verdere verduurzaming van golf.’ NMF hoopt dat golfclubs hun hekken ook openen voor niet-golfers.

‘Deze samenwerking is een nieuwe stap in ons beleid’, aldus NGF-bestuurslid Marieke van Rhijn. ‘Denk aan het al jaren geleden opgezette Committed to Green-project, de GEO-certificering, de samenwerking met Vogelbescherming Nederland. Er zijn nu al behoorlijk wat raakvlakken als gaat om wat Natuur en Milieufederaties doen. Dat wordt nu alleen maar versterkt.’

De NGF en NMF gaan samenwerken op duurzaam beleid. Het netwerk van laatstgenoemde organisatie wordt beschikbaar gesteld aan individuele organisaties ter ondersteuning in het certificeringstraject. Om dat streven handen en voeten te geven, worden er met ingang van 2016 een aantal pilots opgestart.

Verantwoordelijkheid
De voor golf zo belangrijke kennis van NMF betreft in het bijzonder onderwerpen als duurzame energie, communicatie en chemievrij beheer.

Marieke van Rhijn: ‘Dat laatste aspect is momenteel bijzonder actueel. Samen met andere partijen in de sport streven we naar een zogenaamde Green Deal met de overheid. We hebben tot 2020 de tijd om aan te tonen dat er aan de ene kant al een duurzaam en groen beleid wordt gevoerd als het – in ons geval – om aanleg en onderhoud van golfbanen gaat. Ik hoop en denk dat de samenwerking tussen NGF en NMF een oplossing dichterbij kan brengen.’

‘We hopen dat de ontwikkelingen rond de Green Deal bijdragen aan het ontwikkelen van alternatieven voor bestrijdingsmiddelen en pesticiden’, zegt Corinne de Jonge van Ellemeet. ‘Dat proces moet wat De Natuur en Milieufederaties betreft ook echt worden versneld.’

Over de NMF
De Natuur en Milieufederaties werken aan een gezond (leef)milieu, een gevarieerd landschap en veelsoortig natuur. Dit doen we met duizenden betrokken mensen, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.

Over de NGF
De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie ontwikkelt de golfsport in de breedste zin van het woord, ten dienste van meer spelbeleving en spelplezier van elke golfspeler, ongeacht diens niveau en ambitie. De NGF blikt vooruit en staat open voor vernieuwingen. Duurzaamheid is een van de vijf speerpunten van de NGF.