Natuur- en milieuorganisaties: Kies voor snellere reductie van stikstofuitstoot

Nieuws | Thema: Natuur & Landschap

maart 11, 2021

Natuur- en milieuorganisaties: Kies voor snellere reductie van stikstofuitstoot

Foto van Kris Roderburg, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer 523.395

In de aanpak van de stikstofcrisis in Brabant moet de nadruk liggen op ‘verlagen stikstofdepositie’ en ‘natuurherstel’. Dat schrijven de Brabantse Milieufederatie (BMF), Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Werkgroep Behoud de Peel in een brief aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, in aanloop naar de vergadering over de stikstofaanpak op vrijdag 12 maart 2021.

De natuur- en milieuorganisaties vragen de Statenleden om te kiezen voor een snellere reductie van de stikstofuitstoot. BMF-directeur Femke Dingemans: “Van een mogelijke bijstelling van het ambitieniveau, zoals in de uitvoeringsagenda Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) wordt geopperd, kan wat ons betreft dan ook geen sprake zijn.”

In de brief verwijzen de organisaties ook naar de adviezen van de commissie-Remkes. In haar adviesrapport schrijft de commissie dat de ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen verdiend moet worden, door het stevig terugdringen van stikstofdeposities én door natuurherstel.

Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof

De natuur- en milieuorganisaties vragen ook aandacht voor een aantal andere onderdelen van de stikstofaanpak, namelijk dat:

 • De voorgenomen bronmaatregelen onvoldoende zijn;
 • Kansen voor verduurzaming van de landbouw ontbreken;
 • Import van stikstof uit Vlaanderen moet worden teruggedrongen;
 • De opzet voor de gebiedsgerichte aanpak nog niet compleet is ;
 • De nieuwe instrumenten extern salderen en verleasen juridisch onzeker zijn.

DOWNLOAD BRIEF

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  17 mei 2024 BMF reageert op coalitieakkoord: wij blijven werken aan een mooi en duurzaam Brabant
 • Nieuws
  03 mei 2024 Oprichting voedselbos ‘De Noteneters’ met steun van het BMF activiteitenfonds
 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!