Natuur- en milieuorganisaties voorzichtig positief over waterbeheerplannen

Nieuws | Thema: Water & Klimaat

mei 20, 2021

Natuur- en milieuorganisaties voorzichtig positief over waterbeheerplannen

Archieffoto van het Witven dat volledig is drooggevallen op de Landschotse Heide, foto Wim Hoogveld

Natuurmonumenten, Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie zijn voorzichtig positief over de waterbeheerplannen 2022-2027 van de Brabantse waterschappen en de provincie Noord-Brabant.

In de waterbeheerplannen leggen waterschappen en provincie op hoofdlijnen vast wat ze de komende zes jaar gaan realiseren. Het gaat daarbij om thema’s als aanpak van verdroging, water besparen, waterkwaliteit en herstel van natuurgebieden, beken en biodiversiteit.

De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel zijn zich bewust van de noodzaak van watersysteemherstel en een evenwichtige waterverdeling, zo stellen de natuur- en milieuorganisaties in een gezamenlijke zienswijze. Toch blijft voor Natuurmonumenten, Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie nog te veel onderbelicht wat de waterschappen nu concreet anders gaan doen in vergelijking met de afgelopen jaren.

“Alle waterschappen zetten, net als de provincie Noord-Brabant, in op een flinke watertransitie”, zegt BMF-adjunct-directeur Misha Mouwen. “De omslag naar een klimaatrobuust en toekomstbestendig watersysteem ondersteunen we, maar er zijn nog stappen te zetten in de concrete uitvoering en ook het tempo baart ons zorgen. De horizon voor het realiseren van deze watertransitie ligt op 2050. Dat is onacceptabel, dat betekent dat er nog 29 jaar sprake kan zijn van een watertekort voor de natuur.”

Modern waterbeheer

De afgelopen droge zomers maken heel tastbaar dat het huidig waterbeheer de langste tijd heeft gehad, met droogvallende beken, vennen en moerassen, en ook droogteschade voor de landbouw. Er valt namelijk meer dan genoeg neerslag in Brabant, maar zo’n 80% wordt via sloten, kanalen en rivieren afgevoerd naar zee. De regen van de laatste weken is dus onvoldoende om de natuur te herstellen, omdat dit water niet overal de kans krijgt om in de bodem te zakken om zo het grondwater aan te vullen.

Een modern waterbeheer kenmerkt zich door meer schoon water vast te houden om het grondwater aan te vullen en meer water te besparen. Oftewel, minder grondwater oppompen uit de bodem. Daarbij heeft een natuurlijk en robuust ingericht watersysteem veel maatschappelijke voordelen. Misha Mouwen: “Het is goed voor de natuur en kan een enorme bijdrage leveren aan het voorkomen van wateroverlast, droogteschade en hittestress. Precies wat de waterschappen met de watertransitie nastreven.”

Zienswijze Aa en Maas
Zienswijze Brabantse Delta
Zienswijze De Dommel
Zienswijze Provincie Noord-Brabant

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en Natuurmonumenten.

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  17 mei 2024 BMF reageert op coalitieakkoord: wij blijven werken aan een mooi en duurzaam Brabant
 • Nieuws
  03 mei 2024 Oprichting voedselbos ‘De Noteneters’ met steun van het BMF activiteitenfonds
 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!