Natuur- en milieuorganisaties willen onderzoek naar alternatieven 380kV

maart 25, 2015

Natuur- en milieuorganisaties willen onderzoek naar alternatieven 380kV

De natuur- en milieuorganisaties en terreinbeheerders die werkzaam zijn in de regio West-Brabant hebben een brief naar minister Kamp gestuurd waarin zij hem vragen een aantal door de regio aangedragen alternatieve tracés voor de 380kV-hoogspanningslijn te onderzoeken. Volgens de Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten, Brabants Landschap en Brabants Particulier Grondbezit zijn deze tracés veel minder schadelijk voor de natuur dan het voorgenomen zuidelijk tracé van minister Kamp.

Het gaat om het A17/Amer-tracé, het A17/A16/A59-tracé en het A59 Midden-tracé, die zijn aangedragen door actiecomités uit Breda, Etten-Leur, Halderberge en Oosterhout, almede het A17-EZ-A59-Noord-tracé van de regio West-Brabant (dat grotendeels overeenkomt met het A59 Midden-tracé). De natuur- en milieuorganisaties hebben deze tracés beoordeeld op de totale aantasting van de ecologische hoofdstructuur, hun ruimtelijke kwaliteit en de mate waarin zij ecosystemen onherstelbaar aantasten. Op al deze punten scoren de tracés aanmerkelijk beter dan het zuidelijk tracé.

In de brief roepen de organisaties minister Kamp daarom op om deze tracés te onderzoeken en mee te nemen in de verdere besluitvorming.