Natuur-, milieu- én bewonersorganisaties naar Raad van State over XXL-bedrijventerrein Wijkevoort

Nieuws | Thema: Mobiliteit & Infrastructuur

februari 8, 2022

Natuur-, milieu- én bewonersorganisaties naar Raad van State over XXL-bedrijventerrein Wijkevoort

Ter illustratie, foto: Hannes Egler via Unsplash

De Brabantse Milieufederatie (BMF) stapt samen met andere organisaties naar de Raad van State om de plannen voor het XXL-bedrijventerrein Wijkevoort van tafel te krijgen. Dat nieuwe bedrijventerrein is gepland aan de zuidwestzijde van Tilburg.

Er is veel weerstand tegen de komst van Wijkevoort. Het gebied is nu nog een kleinschalig agrarisch natuurlijk landschap. En juist in dit gebied wil de gemeente Tilburg een nieuw bedrijventerrein realiseren van 30 ha, dat op termijn kan uitgroeien tot 120 (!) ha.

Ruimte op bestaande bedrijventerreinen

De Brabantse Milieufederatie voert samen met bewonersverenigingen Buitengebied Zuidwest en Reeshof aan Zet (die zelf ook in beroep gaan), landschapsorganisaties uit Hulten en Gilze en Rijen, en de Vlaamse natuurorganisatie Markvallei aan dat de mogelijkheid om grootschalige bedrijfslocaties te bouwen leidt tot een verregaande aantasting van landschappelijke waarden.

“Op steeds meer plaatsen verrijzen bedrijfsterreinen die dergelijke grootschalige ontwikkelingen mogelijk maken”, zegt BMF-directeur Femke Dingemans. “Het bestemmingsplan Wijkevoort is bij uitstek (weer) een plan waarin dit gebeurt. En dat terwijl er in Brabant nog volop ruimte is om bestaande bedrijventerreinen verder te ontwikkelen.”

Om de ontwikkeling van Wijkevoort mogelijk te maken, worden twee melkveehouderijen, inclusief stikstofemissies, in het gebied opgekocht. Dingemans: “Als de stikstofrechten worden ingezet om Wijkevoort te kunnen bouwen, dan moet de overheid inzichtelijk maken welke andere maatregelen ze neemt om de daling van stikstofdepositie daadwerkelijk te realiseren.”

Open, onaangetast agrarisch coulisselandschap

Het gebied waar het bedrijventerrein gepland is behoort tot het Van Gogh Nationaal Park i.o. Het is nu nog een open, onaangetast agrarisch coulisselandschap.

“De komst van het bedrijventerrein zal het landschap onherkenbaar veranderen, waardevolle elementen zoals bomenstructuren zullen verdwijnen en soorten die hier leven, waaronder de steenuil en de kerkuil, moeten op zoek naar een ander leefgebied.”

De buurtschappen Hulten, Heikant en Klein Tilburg vormen van oudsher een cultuurhistorisch waardevol gebied. De open akkers, weiden en zichtlijnen zijn het volgens de organisaties waard om behouden te blijven, vanuit historisch en ruimtelijk oogpunt. Daarnaast is het voor recreanten een aantrekkelijk gebied om de drukte van de stad Tilburg te ontvluchten.

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025
 • Nieuws
  26 maart 2024 Gedreven Brabanders duiken in de omgevingswet met training ‘Vergroen je buurt met de omgevingswet’
 • Nieuws
  25 maart 2024 Verbinding en inzichten bij coalitiedag Boer&Buur met natuur

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!