Natuurbegraafplaatsen binnen de Ecologische Hoofdstructuur?

november 11, 2015

Natuurbegraafplaatsen binnen de Ecologische Hoofdstructuur?

Natuur begraven blijkt in opkomst te zijn in Nederland. Zo ook in Brabant; naast twee bestaande natuurbegraafplaatsen zijn er plannen om er nog een aantal te realiseren. Zo is er één gepland bij landgoed Huis ter Heide. Omdat deze locatie zich in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) bevindt, heeft de Statenfractie van de PvdA een aantal schriftelijke vragen hierover gesteld aan het Provinciebestuur.

Huis_ter_heide-leikevenCentraal bij deze vragen staat of het mogelijk is om een natuurbegraafplaats aan te leggen in de EHS zonder dat dit problemen oplevert, zoals aantasting van natuur en bodem. Daarnaast kan het grondwaterpeil bij natuurbegraafplaatsen een probleem vormen, en is het de vraag of een ingreep in de waterhuishouding is toegestaan binnen de EHS. Het provinciebestuur heeft eerder aangegeven geen beleid te voeren op natuurbegraafplaatsen. De PvdA is benieuwd wat hier de reden van is en of het bestuur vindt dat de EHS een geschikte locatie is voor een natuurbegraafplaats. De PvdA Statenfractie is nog in afwachting van een reactie van het college.