Natuurboek tot stand gekomen met steun BMF Activiteitenfonds

december 14, 2017

Natuurboek tot stand gekomen met steun BMF Activiteitenfonds

Er is recent een interessant boek verschenen: ‘Natuurgebieden in Noord-Brabant, Ontstaan, Ontginning en Natuurontwikkeling’. Het boek is deels gefinancierd door de BMF via het BMF Activiteitenfonds. Dit fonds heeft als doel lidorganisaties of (betalende) supporters van de BMF financieel te ondersteunen bij activiteiten die aansluiten bij de zes thema’s van de BMF, te weten: Energie, Landbouw, Mobiliteit en infrastructuur, Natuur en landschap, Voedsel, en Water.

Het nieuwe boek is een dikke pil van 496 pagina’s en het eerste exemplaar is op 24 november overhandigd aan de Commissaris van de Koning in het Natuurmuseum in Tilburg. Het is uitgegeven bij Pictures Publishers in Woudrichem. Er staan meer dan 1000 foto’s in en kost €34,95 (tot eind december, daarna €39,95). Op de website van Pictures Publishers kun je je bestelling plaatsen.
Van de belangrijkste natuurgebieden in Noord-Brabant wordt verteld hoe ze zijn ontstaan, welke ontginningen er hebben plaatsgevonden en in welke mate natuurontwikkeling de biodiversiteit van die gebieden heeft beïnvloed.

Over Noord-Brabantse natuurgebieden is in de loop der tijd aardig wat verschenen. Daarvoor hoefde er geen nieuw boek gemaakt te worden. Maar in dit boek  wordt niet alleen de huidige stand van zaken goed weergegeven, er wordt ook veel aandacht besteed aan de vraag wat natuurontwikkeling ons de laatste tijd heeft gebracht. Het antwoord is duidelijk. Er zijn nog genoeg knelpunten, maar in de natuurgebieden is het resultaat zonder meer positief. Dit is de eerste keer dat er van zo’n groot gebied als de provincie Noord-Brabant is nagegaan wat het resultaat van natuurontwikkeling is geweest. Kortom: al dat geld voor natuurbeheer is heel goed besteed geweest. Het laatste hoofdstuk gaat over de geschiedenis van de natuurbescherming in Noord-Brabant. Heel interessant en nog nooit goed beschreven.

Conclusie: In Noord-Brabant heeft natuur de laatste tijd prominent op de politieke agenda gestaan en daarmee steekt het zonder meer gunstig af bij veel andere provincies. Dit boek geeft voor iedereen die om natuur geeft een prachtig overzicht van het wel en wee van de Noord-Brabantse natuurgebieden voor een habbekrats van een prijs.