Natuurherstel en klimaatactie zijn vandaag en morgen even noodzakelijk als gisteren

november 23, 2023

Natuurherstel en klimaatactie zijn vandaag en morgen even noodzakelijk als gisteren

Loonse en Drunense Duinen. Foto: Marion van der Velden.

Afgelopen woensdag heeft de kiezer gesproken, met een aardverschuiving in de Nederlandse politiek als gevolg. Natuurherstel en klimaatactie zijn vandaag en morgen even noodzakelijk als gisteren. Daarom blijft de Brabantse Milieufederatie (BMF) zich onverminderd inzetten voor een natuurinclusieve samenleving. Samen met twaalf andere natuur- en milieuorganisaties roepen we alle partijen op om een kabinet te vormen die hier ook mee aan de slag gaat.

Femke Dingemans, directeur-bestuurder van de BMF: “We staan in Brabant voor grote uitdagingen, op het gebied van onder andere natuur, water en klimaat. We roepen de partijen op om in het nieuwe kabinet, van welke kleur of samenstelling ook, voortvarend aan de slag te gaan en te komen met oplossingen die ons in Brabant – en de rest van Nederland – verder helpen.”

Klimaatbeleid en de natuur redden

Ambitieus klimaatbeleid blijft links- of rechtsom nodig om onder de 1,5 graden opwarming van de aarde te blijven en klimaatverandering te stoppen. Alleen met rechtvaardig klimaatbeleid halen we de doelen. Dit betekent dat grote vervuilers een eerlijke bijdrage leveren aan de transitie, en huishoudens niet in de kou blijven staan.

Bestaanszekerheid van burgers betekent ook investeren in een gezonde leefomgeving met schone lucht, gezond water en een vruchtbare bodem. Dit gaat hand in hand met de noodzaak om de natuur in Nederland te herstellen.

1 op de 5 dier- en plantsoorten in Europa wordt bedreigd met uitsterven. Het aankomende kabinet is het laatste kabinet dat nog op tijd in actie kan komen om de natuur te redden en deze neerwaartse trend kan keren door zaken bij de bron aan te pakken. Dit omvat het vergroten en verbinden van natuurgebieden, het inzetten van een landbouwtransitie met aanzienlijke stikstofreductie en het structureel aanpakken van de verdroging van de natuur.

In actie voor een natuurinclusieve samenleving

Femke Dingemans: “Hoe dan ook blijven we als BMF in actie komen voor een natuurinclusieve samenleving. Dat betekent dat we werken aan de verduurzaming van onze leefomgeving, bescherming en versterking van de natuur en het verbeteren van het milieu. Voor huidige én toekomstige generaties.”

De Brabantse Milieufederatie maakt onderdeel uit van de landelijke Natuur en Milieufederaties. Zij doen samen met twaalf andere natuur- en milieuorganisaties de oproep: Natuurmonumenten, LandschappenNL, De Vogelbescherming, Natuur en Milieu, SoortenNL, IVN Natuureducatie, Milieudefensie, Greenpeace, WWF-NL, IUCN-NL, de Waddenvereniging en Stichting de Noordzee.  

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  16 juli 2024 Terugblik bezoek aan boer Eric: biologisch melkveehouder en landschapsbeheerder in de Maasheggen
 • Nieuws
  15 juli 2024 34 nieuwe natuurgidsen in Noordoost-Brabant met steun van het BMF-activiteitenfonds
 • Nieuws
  08 juli 2024 Handleiding Natuurvriendelijk Isoleren: zo houd je rekening met kwetsbare dieren
 • Nieuws
  04 juli 2024 Op de koffie in een klimaatbestendige tuin in den Dungen
 • Nieuws
  01 juli 2024 Terugblik waterwandeling Bossche Broek Zuid: veel interesse in natuurherstelmaatregelen

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!