Natuurherstelwet definitief aangenomen door Europees Parlement

februari 27, 2024

Natuurherstelwet definitief aangenomen door Europees Parlement

Wandelexcursie De Bleek in Oirschot, georganiseerd door de Brabantse Milieufederatie (BMF). (Foto: VRBLD photofilm)
De Bleek in Oirschot (Foto: Erik van der Burgt | VRBLD photofilm)

Vandaag gaf het Europees Parlement het definitieve akkoord op de Natuurherstelwet. Eind vorig jaar was de wet ook al goedgekeurd door de milieucommissie van het Parlement. Het is uiteindelijk een afgezwakte variant geworden, maar wel een stap in de goede richting.

Het was nog spannend of het definitieve akkoord er zou komen. Terwijl bijna 1 miljoen Europeanen, 7000 wetenschappers, honderden ambtenaren en meer dan honderd grote bedrijven samen met natuur- en milieuorganisaties juist opriepen de natuurherstelwet wél te ondertekenen. Er is binnen Europa dus veel draagvlak voor nieuwe wetgeving op het gebied van natuurherstel. Hier is door de milieucommissie van het Europees Parlement gehoor aan gegeven, maar wel pas na een flinke afzwakking van de wet.

Verslechteringsverbod

“Het is goed dat de Natuurherstelwet er komt”, zegt BMF-directeur Femke Dingemans, “maar het is wel heel teleurstellend dat er gedurende het proces flinke afzwakking nodig was om dit te bereiken. De EU-landen hebben bijvoorbeeld afgesproken dat zij niet verplicht worden om verslechtering van de natuur te voorkomen, ze hoeven zich daar alleen maar voor in te spannen. Hoever die inspanningsverplichting gaat om verslechtering van de natuur te voorkomen, zal in de praktijk moeten blijken”, aldus Dingemans.

Stap in de goede richting

De Brabantse natuur staat er op veel plekken slecht voor. Landschaps- en biodiversiteitsherstel en bescherming van kwetsbare soorten zijn wat de Brabantse Milieufederatie betreft daarom hard nodig. Femke Dingemans: “We moeten zien hoe de Natuurherstelwet hieraan gaat bijdragen. Hoe dan ook is het goed dat de wet komt, ondanks de afzwakking. Laten we het als een stap in de goede richting zien en de goedkeuring van de Natuurherstelwet daarom tóch vieren als een succes.”

Aan de slag

Het Wereld Natuurfonds reageert als volgt: “We zijn verheugd dat de Natuurherstelwet is aangenomen door het Europees Parlement. De Natuurherstelwet is niet alleen cruciaal om het verlies aan planten en dieren te stoppen, ook is het een essentieel onderdeel van de Green Deal die de verwoestende gevolgen van klimaatverandering en natuurverlies moet tegengaan. Hiermee maken we ons Nederlandse landschap met de zee, duinen, veenweiden en bossen mooier, veiliger én leefbaarder. Het is nu aan de Europese Milieuministers dit voorbeeld te volgen en de Natuurherstelwet definitief goed te keuren zodat de lidstaten aan de slag kunnen,” zegt Kirsten Haanraads van het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) namens de coalitie*.

Om het wetgevingsproces af te ronden zal ook de Raad nog een laatste formele goedkeuring moeten geven, wat gezien het feit dat de tekst in november al groen licht kreeg van de EU-lidstaten, een formaliteit zal zijn.

*Dit is een artikel op basis van een gezamenlijk nieuwsbericht van Greenpeace NL, De Natuur en Milieufederaties, IUCN NL, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuurmonumenten, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en Wereld Natuur Fonds.

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  16 juli 2024 Terugblik bezoek aan boer Eric: biologisch melkveehouder en landschapsbeheerder in de Maasheggen
 • Nieuws
  15 juli 2024 34 nieuwe natuurgidsen in Noordoost-Brabant met steun van het BMF-activiteitenfonds
 • Nieuws
  08 juli 2024 Handleiding Natuurvriendelijk Isoleren: zo houd je rekening met kwetsbare dieren
 • Nieuws
  04 juli 2024 Op de koffie in een klimaatbestendige tuin in den Dungen
 • Nieuws
  01 juli 2024 Terugblik waterwandeling Bossche Broek Zuid: veel interesse in natuurherstelmaatregelen

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!