Natuur- en milieuorganisaties steunen stikstofaanpak kabinet

Nieuws | Thema: Natuur & Landschap

juni 10, 2022

Natuur- en milieuorganisaties steunen stikstofaanpak kabinet

Het Natura 2000-gebied De Loonse en Drunense Duinen is een van de vele stikstof overbelaste natuurgebieden in Brabant, foto: VisitBrabant

Vandaag presenteerde minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) de maatregelen die nodig zijn om uit de stikstofimpasse te komen. Natuur- en milieuorganisaties steunen het kabinet en roepen op nu snel werk te maken van de uitvoering van de plannen. 

De stikstofuitstoot moet in 131 gebieden in Nederland met 70 procent omlaag, kopt NOS. “Het eerlijke verhaal is dat niet alle boeren doorkunnen met hun onderneming”, aldus de minister.

LandschappenNL, Wereldnatuurfonds, de Natuur en Milieufederaties (waaronder de Brabantse Milieufederatie), SoortenNL en Vogelbescherming Nederland vinden dat er nu doorgepakt moet worden. Floris van Hest, Vogelbescherming Nederland: “De nu gemaakte keuzes zijn pijnlijk, maar noodzakelijk om natuur te herstellen en de landbouw een duurzaam perspectief te bieden.”

Herstel van bedreigde natuur

Herstel van de natuur kan niet langer wachten. Als gevolg van een overmaat aan stikstof hangt het voortbestaan van veel soorten planten en dieren, zoals tapuit en kleine heivlinder, aan een zijden draad. Met de doelen om de stikstofuitstoot fors terug te dringen, zet de minister een duidelijke stap naar een structurele oplossing. Ook boeren hebben die duidelijkheid nodig voor het maken van houdbare toekomstplannen.

“Wij zijn blij met de duidelijkheid die de minister op dit dossier geeft”, zegt Annie van de Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties weten. “Het zal ons helpen om lokaal tot goede oplossingen te komen voor een duurzame natuurinclusieve landbouw en een gezonde natuur.”

De natuurorganisaties zijn ervan overtuigd dat het kán: herstel van onze bedreigde natuur, een natuurvriendelijke landbouw en een gezonde leefomgeving. Met deze maatregelen kunnen de betrokken partijen – provincies, landbouwsector en natuurorganisaties – aan de slag om gezamenlijk gebiedsplannen te gaan maken.

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!