Nieuwe idylles (gezocht) voor vlinders, bijen en mensen

april 10, 2019

Nieuwe idylles (gezocht) voor vlinders, bijen en mensen

Er was positief nieuws begin april. De Operatie Steenbreek is een overweldigend succes. ‘Steen eruit, plant erin’, is het motto en tuincentra werkten daar enthousiast aan mee. In totaal werden meer dan een half miljoen stenen ingeleverd bij vijftig vestigingen van Intratuin. Voor elke steen kreeg men twee plantjes cadeau. Voor deelnemers was de achteruitgang van de bestuivers een van de redenen, maar ook het feit dat door klimaatverandering de extremen in het weer toenemen en de problemen die dat oplevert met de waterhuishouding wordt door deelnemers genoemd.

Hoe goed zo’n actie ook is, om de insectenachteruitgang te stoppen moeten er in het stedelijk en landbouwgebied, langs wegen, kanalen en andere infrastructuur en in natuurgebieden maatregelen worden genomen. Maar meer bloemen is in ieder geval een stap in de goede richting.

Bloemrijke plekken
Vlinders en bijen hebben bloemen nodig. Om nectar en stuifmeel te kunnen vinden en daarmee te overleven. Helaas hebben vlinders en bijen het moeilijk omdat er nog zo weinig bloemrijke plekken zijn. Mede dankzij Idylle komt hier verandering in. Een idylle is inheems bloemrijk grasland voor vlinders, bijen en mensen. Inmiddels zijn er al op ruim 60 plaatsen idylles aangelegd. Grote bloemrijke plekken in de stad, het buitengebied of langs sloten of wegen. Heerlijke plekken om te wandelen en te genieten.

In de idylles, die De Vlinderstichting samen met wijkbewoners, scholen, groene clubs en gemeenten aanlegt, wordt gewerkt met inheems zaad dat niet is behandeld. Bovendien wordt bij voorkeur gewerkt met meerjarige planten, zodat je niet steeds weer opnieuw hoeft in te zaaien, maar dat de bloemrijke graslanden, met een goed maaibeheer, over tien jaar nog steeds bloemrijk zijn.

Idylles in Noord-Brabant
In Noord-Brabant zijn er al zo’n vijftien idylles aangelegd en, met steun van de provincie Noord-Brabant, kan De Vlinderstichting daar nog behulpzaam zijn bij nieuwe idylles. Als er een goede grote locatie beschikbaar is (minimaal duizend vierkante meter, maar in stedelijk gebied mag het wat kleiner), als de eigenaar het ermee eens is en als er flink wat mensen bij betrokken zijn, kunnen we op allerlei plekken in Brabant bloemrijk grasland maken voor vlinders, bijen en mensen! Heb je zo’n goede plek? Hier kun je de mogelijke idylle aanmelden.

Zelf een idylle aanleggen
Wilt u zelf al aan de slag om een bloemenweide aanleggen? Bekijk de tips om zelf een idylle aan te leggen.