Nieuwe verbindingszone voor das in Den Bosch

april 6, 2016

Nieuwe verbindingszone voor das in Den Bosch

Met de realisatie van een verbindingszone voor de das en leefgebied voor patrijs aan de Heidijk, nabij Kloosterstraat in Den Bosch is de compensatie voor de uitbreiding van golfbaan De Dommel gereed gekomen.

De verbindingszone is een onderdeel van het versterken van het leefgebied van de das in de Meierij. De zone sluit aan op de dassentunnel die onder de Schijndelseweg is aangelegd. De das kan op deze wijze veilig de drukke weg passeren. Door de afwisseling van struweel en kruidenrijke zoom ontstaat ook een interessant leefgebied voor de patrijs.
Eerder zijn er nabij Dooibroek en nabij de Loonse en Drunense Duinen nabij de Gommelsestraat compenserende maatregelen uitgevoerd in de vorm van struweel en kruidenrijke randen waar das en patrijs een beter leefgebied door gekregen hebben. Tevens worden op de golfbaan zelf nog fruitbomen geplant voor de voedselvoorziening van de das.

Na de uitbreiding van golfbaan De Dommel is deze 1,5 hectare ruimschoots gecompenseerd met het drievoudige hiervan voor onder andere deze verbindingszone voor de das en leefgebied voor patrijs aan de Heidijk en de aanplant van boom- en struiksoorten in Sint-Michielsgestel.
Deze compensatie is gerealiseerd door aandacht van de BMF met een aantal particulieren, de gemeente Den Bosch, Das en Boom, Brabants Landschap, golfbaan, Het Groene Woud en vele vrijwilligers die hebben geholpen bij het zaaien en planten.
Ook na de voltooiing van deze compensatieopgave zullen de kansen voor de versterking van kwetsbare soorten aangegrepen worden om de kwaliteit van het buitengebied en de leefgebieden te versterken.