Nóg meer mest, nóg meer vee, provincie Brabant stop ermee!

april 19, 2016

Nóg meer mest, nóg meer vee, provincie Brabant stop ermee!

Brabant is de meest veedichte provincie van Nederland. De vee-industrie bouwt grote mestfabrieken in Brabant om nóg meer dieren te kunnen houden. Dat leidt tot verdere aantasting van onze leefomgeving en onze gezondheid. Brabant heeft nu de kans te kiezen voor een stop op de groei van de veestapel. Daarom neemt het Burgerplatform Minder Beesten het initiatief tot een petitie.

De petitie roept Provinciale Staten van Noord-Brabant op om een onmiddellijke stop in te stellen op de groei van de veestapel in héél Brabant, geen nieuwe mestfabrieken toe te staan, de omschakeling naar grondgebonden en diervriendelijke veehouderijen maximaal te stimuleren en maatregelen te treffen om de Brabantse veestapel fors in te krimpen.

De initiatiefnemers wijzen erop dat als gevolg van de vee-industrie het leefmilieu in een groot deel van Brabant slecht is, de volksgezondheid in het geding is en de biodiversiteit achteruit holt. De Brabantse veestapel blijft maar groeien (al 36 miljoen dieren op 2,5 miljoen mensen) en produceert meer dan 15 miljard kilo mest per jaar. Bovendien leven de dieren in de vee-industrie onder slechte omstandigheden. Tot overmaat van ramp wil de vee-industrie grootschalige mestfabrieken in Brabant bouwen om de veestapel verder te kunnen uitbreiden.

Provinciale Staten nemen vóór de zomer een besluit over een nieuw mestbeleid. Zij kunnen kiezen voor de Brabantse burgers en hun leefomgeving door de groei van de veestapel te stoppen én te voorkomen dat overal in Brabant grote mestfabrieken worden gebouwd.

De petitie kan worden getekend via meerveestopermee.petities.nl