Noordelijk tracé 380kV-hoogspanningslijn toch haalbaar

september 7, 2015

Noordelijk tracé 380kV-hoogspanningslijn toch haalbaar

Een noordelijk tracé voor de 380kV-hoogspanningslijn in West-Brabant is toch haalbaar. Dat is de opvallendste conclusie uit het rapport van onderzoekbureau Deltares, dat in opdracht van het ministerie van Economische zaken de haalbaarheid van acht alternatieve tracés heeft onderzocht. De tracés werden aangedragen door gemeenten en bewonersgroepen, nadat onvrede was ontstaan over het door minister Kamp gekozen zuidelijk tracé dat zeer slecht uitpakt voor de natuur, het landschap en de leefomgeving.

Dat alle acht de alternatieve tracés door Deltares haalbaar worden geacht, is een groot compliment voor de regio die van de minister slechts zes weken de tijd kreeg om met alternatieven te komen. Een door de Brabantse Milieufederatie gesteunde variant op het oorspronkelijke noordelijke tracé is volgens Deltares ook haalbaar. Daarmee zijn de eerdere knelpunten in het noordelijk tracé opgelost en doet deze variant weer volwaardig mee in de besluitvorming.  Een noordelijk tracé is het minst schadelijk voor natuur en landschap en heeft daarom altijd de voorkeur gehad van de Brabantse natuur- en milieuorganisaties. Het ministerie achtte het noordelijke tracé echter onhaalbaar, waardoor het zuidelijke tracé in beeld kwam. De noodzaak voor een zuidelijk tracé valt met dit rapport van Deltares weg.

Het onderzoek bevestigt bovendien dat de varianten op het zuidelijk tracé het meest schadelijk zijn voor natuur en landschap. Daarom zijn de Brabantse natuur- en milieuorganisaties tegen een zuidelijk tracé. De middentracés langs de A59 zijn volgens Deltares ook haalbaar en aanzienlijk beter voor natuur en landschap dan het zuidelijk tracé. Daarom roept de Brabantse Milieufederatie minister Kamp op om in ieder geval de noordelijke en middentracés in de verdere besluitvorming mee te nemen.