Omgevingsverordening: regierol provincie noodzakelijk

juni 16, 2021

Omgevingsverordening: regierol provincie noodzakelijk

Foto van Kris Roderburg, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer 523.395

Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Werkgroep Behoud de Peel en de Brabantse Milieufederatie hebben een zienswijze ingediend op het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord-Brabant.

Met de komst van de landelijke Omgevingswet komt er een verandering in de provinciale regels voor de fysieke leefomgeving. De Omgevingsverordening vervangt veel bestaande provinciale verordeningen. Zo verdwijnen bijvoorbeeld de milieuverordening, de planologische verordening, de ontgrondingenverordening, de landschapsverordening en de grondwaterverordening. Alle regels worden nu in één document verwerkt.

Omgevingsverordening biedt kansen

Op het ontwerp van deze nieuwe Omgevingsverordening hebben de natuur- en milieuorganisaties een constructieve zienswijze ingediend om een meer ambitieuze verordening vast te stellen.

BMF-directeur Femke Dingemans: “De nieuwe Omgevingsverordening biedt kansen om natuur en landschap, onze basis, te versterken, in combinatie met de grote maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, landbouwtransitie, energietransitie en de woningbouwopgave. Blijven voortborduren op bestaande praktijken lost weinig op.”

“Wij zijn van mening dat het noodzakelijk is om nu daadwerkelijk actie te ondernemen voordat het echt te laat is.”

Provinciale regierol noodzakelijk

Een belangrijke wijziging in de Omgevingsverordening is dat veel meer bevoegdheden op gemeentelijk niveau worden neergelegd. De natuur- en milieuorganisaties wijzen in hun zienswijze op het feit dat er in Brabant veel uitdagingen zijn die juist gemeente-overstijgend en bovenlokaal zijn, denk bijvoorbeeld aan de stikstofproblematiek en de droogte.

Op de verschillende thema’s is er de noodzaak voor een sterke regierol door de provincie Noord-Brabant. Dingemans: “De Omgevingsverordening is bij uitstek het middel waarin deze regierol vorm kan krijgen. Wij zijn van mening dat deze rol in het huidige ontwerp onvoldoende is, er zijn nog te weinig handvatten om de transitie daadwerkelijk in te kunnen zetten.”

Kansen voor bescherming

Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Werkgroep Behoud de Peel en de Brabantse Milieufederatie zien ook kansen voor de bescherming van waardevolle landschappen die niet onder de beschermingsregels van Natura 2000 en het Natuurnetwerk Brabant vallen. Ook in relatie tot het Regionaal Water en Bodem Programma zijn verbeteringen mogelijk.

De natuur- en milieuorganisaties verzoeken het College van Gedeputeerde Staten om de zienswijze mee te nemen en de Omgevingsverordening Noord-Brabant gewijzigd vast te stellen.

DOWNLOAD ZIENSWIJZE

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025
 • Nieuws
  26 maart 2024 Gedreven Brabanders duiken in de omgevingswet met training ‘Vergroen je buurt met de omgevingswet’
 • Nieuws
  25 maart 2024 Verbinding en inzichten bij coalitiedag Boer&Buur met natuur

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!