06 oktober | Presentatie: Natuur & Landschap in de RES

Nieuws | Thema: Duurzame energie

september 30, 2020

06 oktober | Online presentatie: Natuur & Landschap in de RES

UTRECHT – In heel Nederland wordt er hard gewerkt aan de Regionale Energie strategieën. Een enorme klus! De Natuur en Milieufederaties (NMF’s) leveren hier samen met de partners van de Participatiecoalitie actief een bijdrage aan, zodat de regionale energieplannen maatschappelijk gedragen en zorgvuldige ingepast worden. Maar wij vinden dat het nog beter kan. Ecologische en landschappelijke waarden worden nog onvoldoende meegenomen in de concept RES’en.

Om de 30 RES-regio’s te helpen natuur en landschap op gefundeerde en transparante wijze een plek te geven in de RES hebben we in samenwerking met Wageningen University & Research (WUR) de publicatie ‘Natuur & Landschap in de RES – Bouwen aan een natuurinclusieve energietransitie’ ontwikkeld. Op dinsdag 6 oktober wordt de publicatie online gepresenteerd. Een gelegenheid om de inzichten en aanbevelingen uit eerste hand te horen en vragen te stellen aan de auteurs.

AANMELDEN

Bouwen aan een natuurinclusieve energietransitie

Wat Presentatie van de publicatie ‘Natuur & Landschap in de RES’
Waar Online via Zoom (beveiligde link volgt na aanmelding)
Wie RES-coördinatoren, raadsleden en provinciale statenleden, medewerkers van
gemeenten en provincies
Wanneer Dinsdag 6 oktober, 15.00 tot 16.00 uur

Tijdens het online event van 6 oktober zullen de auteurs, Rinske Scheifes en Gerben de Vries (beide NMF’s), een toelichting geven op de opzet en het gebruik van de publicatie. Dirk Oudes (WUR) zal vanuit zijn eigen (onderzoeks)ervaringen een bijdrage verzorgen. De publicatie wordt vervolgens uitgereikt aan Jan Jacob van Dijk (voorzitter sectortafel Elektriciteit en oud-gedeputeerde). Ten slotte is er via een Q&A gelegenheid tot het stellen van vragen en het delen van reflecties. Presentatie van de bijeenkomst is in handen van Annie van de Pas (netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties).

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Bij de aftrap van de presentatie zorgen wij ervoor dat de publicatie bij jou op de digitale deurmat verschijnt, zodat je deze na de bijeenkomst op je gemak kunt doorlezen.

MELD JE NU AAN

Over de publicatie

Om klimaatverandering tegen te gaan en hier als Nederland een bijdrage aan te leveren, is het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord belangrijk. Dit leidt ook in de RES’en tot het zoeken en sluiten van moeilijke compromissen tussen enerzijds het behalen van het doelbereik met hernieuwbare energie op land, en anderzijds het beschermen van natuur en landschap. Het is voor een succesvolle RES 1.0 (juli 2021) belangrijk dat er een gefundeerde en transparante afweging plaatsvindt, waarbij niet gedacht wordt in een ‘of-of’ maar actief gezocht wordt naar een ‘en-en’ die beide kanten van de medaille versterkt. Met de publicatie ‘Natuur & Landschap in de RES – Bouwen aan een natuurinclusieve energietransitie’ bieden we een afwegingskader waarmee betrokkenen bij de RES’en aan de slag kunnen. Op 6 okt verschijnt de publicatie.

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025
 • Nieuws
  26 maart 2024 Gedreven Brabanders duiken in de omgevingswet met training ‘Vergroen je buurt met de omgevingswet’
 • Nieuws
  25 maart 2024 Verbinding en inzichten bij coalitiedag Boer&Buur met natuur
 • Nieuws
  25 maart 2024 Natuurorganisaties blijven strijden voor Europese natuur

Meer nieuws

JE HOEFT NIETS TE MISSEN
Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!