Onmiddellijke stop op de groei van de veestapel noodzakelijk

mei 19, 2016

Onmiddellijke stop op de groei van de veestapel noodzakelijk

VarkensstalBurgers, verenigd in het Brabants Burgerplatform Minder Beesten, en natuur- en milieuorganisaties, aangesloten bij en samenwerkend met de Brabantse Milieufederatie, hebben op 17 mei de Brabantse mestdialoog geëvalueerd en besproken hoe verder te gaan.

Tijdens de bespreking werd nadrukkelijk herbevestigd dat om te beginnen een onmiddellijke stop op de groei van de veestapel noodzakelijk is. In tweede instantie moeten structurele maatregelen worden genomen om tot een duurzame en diervriendelijke veehouderij te komen. Dat betekent minder dieren en een sterke vermindering van de negatieve impact van de veehouderij op onder andere volksgezondheid, leefmilieu, natuur en water. In de mestdialoog zijn verschillende methoden geopperd om daar invulling aan te geven en die moeten nu verder worden uitgewerkt.

De afgelopen maanden vonden in vier regio’s drie dialoogrondes plaats om tot een nieuw Brabants mestbeleid te komen. Strijdpunt is de omvang van de Brabantse veestapel. Veel burgers en natuur- en milieuorganisaties willen toe naar veel minder dieren en dus ook veel minder mest.