Ook Natuur en Milieufederaties verzetten zich tegen verhuurderheffing

maart 6, 2017

Ook Natuur en Milieufederaties verzetten zich tegen verhuurderheffing

Een grote verzameling maatschappelijke organisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, heeft zich afgelopen week uitgesproken tegen de verhuurderheffing. In een gezamenlijk manifest riepen zij het volgende kabinet op deze belasting die oploopt tot 2 miljard euro af te schaffen. De verhuurderheffing wordt opgebracht door sociale verhuurders en veroorzaakte tal van maatschappelijke problemen. Het bevordert armoede onder huurders en is slecht voor het klimaat.

De heffing zorgt voor hogere huurprijzen en minder nieuwbouw en aanbod van betaalbare huurwoningen terwijl de vraag naar deze woningen juist is gegroeid. Door de stijgende huurprijzen is de heffing een grote veroorzaker van armoede. Door de afname in investeringen is bovendien de werkloosheid in de bouw gestegen. Er wordt ook onvoldoende geïnvesteerd in energiebesparing, terwijl die hard nodig is voor het klimaat.

Rampzalig
‘De verhuurderheffing heeft rampzalig uitgepakt voor huurders en woningzoekenden’, zegt Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘De maatschappelijke gevolgen zijn enorm. Dat zie je terug in de brede steun voor de oproep een eind te maken aan de heffing. De politiek kan deze oproep niet zo maar naast zich neerleggen.’

Ondertekenaars
Behalve De Natuur en Milieufederaties ondertekenden de volgende organisaties de oproep: de Bond Precaire Woonvormen, Federatie Opvang, FNV, FNV senioren, Ieder(in), the International Union of Tenants, KBO PCOB, Knooppunt Kerken en armoede, LOC, LSVb, LVGO, Milieudefensie, RIBW Alliantie, de Sociale Alliantie, VACpuntwonen, Vluchtelingenwerk en de Woonbond.