Ook (voormalige) bedrijfswoningen gelden als geurgevoelig object

december 5, 2016

Ook (voormalige) bedrijfswoningen gelden als geurgevoelig object

StalOp 7 november jl. deed de Rechtbank Zeeland – West – Brabant een uitspraak die van belang is voor de bescherming van woningen in de nabijheid van veehouderijen.

Het betrof een geschil over de bouw van een pluimveestal in de gemeente Baarle-Nassau. Een burger die op 50 meter afstand woont van de stal maakte – samen met de ABC Milieugroep – bezwaar omdat de bouw op deze korte afstand zijn gezondheid in gevaar zou brengen. De gemeente was van oordeel dat de korte afstand in dit geval toelaatbaar was omdat sprake was van een (voormalige) bedrijfswoning, waarvoor soepeler normen gelden. De rechtbank is het hier niet mee eens. In de Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant leest de rechtbank dat alle woningen in principe moeten worden beschermd tegen geurhinder, dus ook voormalige bedrijfswoningen. Dat de Wet Geurhinder en veehouderij voor (voormalige) bedrijfswoningen wel soepeler normen kent, is in dit verband niet relevant.

Bovendien is de rechtbank van oordeel dat in dit geval tevoren geen goed overleg heeft plaatsgevonden met de omwonenden, en ook dat is in strijd met de Verordening Ruimte.

De rechtbank vernietigt om deze reden de verleende vergunning. De vindplaats van de uitspraak is BRE 16/1021 WABOM en BRE 16/1061 WABOM.