Op de bres voor heilige eik Goirle

september 10, 2015

Op de bres voor heilige eik Goirle

Heilige eik GoirleDe Brabantse Milieufederatie gaat in hoger beroep tegen de kap van de heilige eik in Goirle, samen met Jan van Berkel op wiens oprit de eik staat. De gemeente wil de boom kappen omdat de verkeersveiligheid in het geding zou zijn. De BMF en Van Berkel bestrijden dat.

De rechtbank oordeelde eerder dat de gemeente geen kapvergunning had mogen verstrekken, maar dat de boom wel gekapt mag worden op grond van de Boswet, omdat de boom in een rij van 20 bomen staat. De BMF vindt dat een vreemde redenering, omdat dat zou betekenen dat bomen die toevallig in een rijtje staan relatief weinig bescherming genieten.

De Boswet ziet bovendien alleen toe op de instandhouding van het bosareaal en goed bosbeheer, terwijl de algemene plaatselijke verordening (APV) juist tot doel heeft om waardevolle bomen te beschermen. Het lijdt geen twijfel dat de heilige eik in Goirle zo’n boom is. Daarom verdient hij meer bescherming dan de Boswet biedt.

De BMF en Jan van Berkel gaan in hoger beroep bij de Raad van State. De zitting vindt plaats op 17 september. De uitspraak volgt twee weken later.