Opening bijenhotels bij Golf Parc De Pettelaar

juni 30, 2016

Opening bijenhotels bij Golf Parc De Pettelaar

Golf Parc De Pettelaar is twee bijenhotels rijker. Op maandag 27 juni vond de officiële opening plaats.

Golf Parc De Pettelaar zet zich de komende jaren in om tot chemievrij beheer van de golfbaan te komen. De bijenhotels symboliseren de ambitie van Golf Parc De Pettelaar om de golfbaan meer natuurlijk te beheren en markeren de start van het traject richting chemievrij beheer. Bijen kunnen niet goed tegen bestrijdingsmiddelen en zijn erg afhankelijk van bloemen. Golf Parc De Pettelaar hoopt de komende jaren de natuur en biodiversiteit meer ruimte te geven op de golfbaan, met behoud van het golfplezier.

Marian Hulshof van de Brabantse Milieufederatie overhandigde officieel de uitlegbordjes aan manager Jan Bart de Jongh van Golf Parc De Pettelaar. Voorzitter Ben Vrieling van Golf Club Bois-Le-Duc, Niels Dokkuma van de Nederlandse Golffederatie en Carin Rougoor van het Centrum Landbouw en Milieu lichtten toe waarom zij aandacht voor chemievrij beheer, biodiversiteit op de golfbaan en een goede leefomgeving van wilde bijen belangrijk vinden.
Via pilots zullen de komende jaren verschillende manieren van chemievrij beheer getest worden op de golfbaan. Het is de bedoeling dat in 2020 alle golfbanen in Nederland chemievrij beheerd worden.

Van de meer dan 350 wilde bijensoorten die in Nederland voorkomen wordt een groot aantal bedreigd, onder andere door gebrek aan voedsel (bloemen) en gebrek aan schuil- en nestelmogelijkheden. In een omgeving met weinig bloemen en veel schadelijke stoffen (bestrijdingsmiddelen, uitlaatgassen) wordt het voor wilde bijen erg moeilijk om te overleven.
De bijenhotels zijn geplaatst in samenwerking met de Brabantse Milieufederatie en met financiering van de Provincie Noord-Brabant en de Nederlandse Golffederatie.
Golf Parc De Pettelaar is tijdens openingstijden toegankelijk voor publiek, de bijenhotels zijn dan te bezichtigen. Niet-leden dienen zich wel eerst even bij de receptie te melden alvorens zij de golfbaan betreden.