Opening bijenhotels bij Golfclub De Dommel

juni 14, 2016

Opening bijenhotels bij Golfclub De Dommel

Op vrijdag 10 juni vond de officiële opening plaats van twee bijenhotels bij Golfclub De Dommel op Zegenwerp in Sint Michielsgestel. Voorzitter Jan van Opstal van Golfclub De Dommel, Marian Hulshof van de Brabantse Milieufederatie en Angela Heetvelt, voorzitter van de Natuurgroep Gestel onthulden de uitlegbordjes en lichtten toe waarom zij aandacht voor een goede leefomgeving van wilde bijen belangrijk vinden.

Golfclub De Dommel zet zich de komende jaren in om tot chemievrij beheer van de golfbaan te komen. Het plaatsen van bijenhotels past in hun streven om de natuur een plaats te geven in en rond de golfbaan. De Brabantse Milieufederatie plaatst bijenhotels op vier Brabantse golfbanen om hiervoor aandacht te vragen. Voor Natuurgroep Gestel dragen de bijenhotels, die ook voor wandelaars langs de golfbaan toegankelijk zijn, bij aan de educatie rondom biodiversiteit.

Van de meer dan 350 wilde bijensoorten die in Nederland voorkomen wordt een groot aantal
bedreigd. Dat is een probleem, want ze zijn erg belangrijk voor de bestuiving van landbouwgewassen en bloemen in de natuur. Wilde bijen hebben voldoende voedsel (veel verschillende bloeiende planten en bomen) en voldoende schuilmogelijkheden (gaatjes in hout, holle stengels, enzovoorts) nodig. In een omgeving met schadelijke stoffen (bestrijdingsmiddelen, uitlaatgassen) wordt het voor wilde bijen erg moeilijk om te overleven.

Golfclub De Dommel erkent het belang van bijen en streeft ernaar het beheer zodanig aan te passen dat de leefomgeving van de wilde bijen zo min mogelijk bedreigd wordt. Dat houdt onder andere in dat er dit jaar een traject gestart is, dat tot inzet heeft om in enkele jaren tot chemievrij beheer van de golfbaan te komen. Natuurgroep Gestel hoopt dat dit traject zal leiden tot een golfbaan waarin biodiversiteit en golfen hand in hand gaan.

De bijenhotels zijn geplaatst in samenwerking met de Brabantse Milieufederatie en met financiering van de Provincie Noord-Brabant en de Nederlandse Golffederatie.