Opening drie nieuwe bijenhotels in Breda

juni 15, 2016

Opening drie nieuwe bijenhotels in Breda

Op 9 juni werd Breda in één dag drie bijenhotels rijker. De bijenhotels werden geplaatst op publiek toegankelijke plaatsen in Breda: langs het wandelpad aan de Mark, dichtbij het kantoor van Staatsbosbeheer, in de tuin van Waterschap Brabantse Delta bij kasteel Bouvigne en bij kinderboerderij De Parkhoeve in Breda-Noord. 

Wilde bijen zijn erg belangrijk voor natuur en landbouw. Ze spelen, naast honingbijen, een belangrijke rol bij de bestuiving. Veel soorten worden ernstig bedreigd door gebrek aan schuil- en nestelplaatsen en door gebrek aan voldoende bloeiende planten en bomen.

De bijenhotels zijn een initiatief van het Bredaas Bijenhouderscollectief (BBC), dat de leefomgeving van bijen in en rond Breda wil verbeteren. De hotels werden gemaakt door cliënten van Stichting Maatschappelijke Opvang Breda (SMO-Breda), waarmee BBC nauw samenwerkt. In het project Breda Zoemt zettencliënten van SMO-Breda zich in voor bijen. Zij leren imkeren, maken bijenhotels en telen zaad voor bijvriendelijke beplanting. De samenwerking tussen het BBC en SMO-Breda maakt het mogelijk tegen relatief lage kosten bijvriendelijke maatregelen te treffen in Breda.

Het project werd uitgevoerd met steun van de Brabantse Milieufederatie en de Provincie Noord-Brabant. Graag zouden het BBC en SMO-Breda meer bijenhotels neerzetten in Breda, via crowdfunding wordt hiervoor nog financiële steun gezocht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marian Hulshof, marian.hulshof@brabantsemilieufederatie.nl.

Op 27 juni om 19.30 u is er een bijeenkomst in het gemeentehuis over wilde bijen. Wilt u ook iets doen of hebt u belangstelling? U kunt zich opgeven voor deze bijeenkomst door een mailtje te sturen naar Marian Hulshof op bovengenoemd e-mailadres.