Oproep burgerbeweging aan kabinet: voer klimaatcrisismaatregelen uit

Nieuws | Thema: Duurzame energie

juni 8, 2022

Oproep burgerbeweging aan kabinet: voer klimaatcrisismaatregelen uit

Er is genoeg draagvlak om Nederland versneld te verduurzamen, Foto: Joost Meijer

Een grote groep Nederlanders roept het kabinet op om klimaatcrisismaatregelen uit te voeren. Dat blijkt uit een enquête, uitgevoerd door de Natuur en Milieufederaties onder betrokken Nederlanders van lokale natuur- en milieuorganisaties, energie-initiatieven en andere burgerinitiatieven.

In het vandaag gepresenteerde rapport ‘Eerlijke energie in een turbulente wereld’ pleit de brede burgerbeweging voor duurzame maatregelen die de overheid op een eerlijke manier moet uitvoeren.

“Naast de klimaatcrisis en de oorlog in Oekraïne is er ook een energiecrisis; deze staan niet los van elkaar,” stelt Annie van de Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties. “De overheid pakt op sommige cruciale momenten onvoldoende door, terwijl de betrokkenheid van de burgerbeweging groot is. Als de overheid op bepaalde punten te lang blijft wachten, kan het draagvlak onder de burgers ook verzuren.”

Draagvlak voor versneld verduurzamen

De uitkomsten van de enquête laten zien dat er genoeg draagvlak is om Nederland versneld te verduurzamen, maar dat de sterkste schouders wel de zwaarste lasten zullen moeten dragen. De reacties van deze geënquêteerden geven een beeld van de saamhorigheid en de bereidheid om van de energietransitie samen een succes te maken.

De uitkomsten bieden, naast alle zorgen om klimaatverandering en de geopolitieke spanningen, ook hoop en vertrouwen dat de weg naar duurzame en eerlijke energie is ingeslagen. Dat er substantiële stappen worden en kunnen worden gezet.

Van de Pas: “Vooral in onderlinge samenwerking valt veel te bereiken, met een stevige, actieve opstelling van de overheid en voldoende ruimte voor burgerinitiatieven om te kunnen floreren. Dit rapport laat zien dat er draagvlak is bij de burgerbeweging voor normering en heffing bij bedrijven.”

“De kansen om versneld te verduurzamen zijn binnen handbereik, nu is het vooral belangrijk door te zetten en het uit te gaan voeren. Alle mooie woorden over de energietransitie hebben straks geen waarde als belangrijke stappen nu niet snel worden gezet.”

Energiebesparing én duurzame energieopwekking

In het rapport benadrukken velen de urgentie en het belang van een eerlijke verdeling van de lasten. De energietransitie heeft alleen kans van slagen als deze rechtvaardig is. De grootste energieverbruikers moeten de meeste maatregelen nemen. Een belangrijke oplossingsrichting die daarbij wordt aangedragen, betreft een onderscheid (in prijsbeleid) tussen energiegebruik voor basisbehoeften, zoals verwarming en koken en voor luxeproducten, zoals kassenteelt van bloemen of aardbeien.

Energiebesparing is voor veel mensen belangrijk. Daarmee is immers veel te winnen. Toch beseft iedereen maar al te goed dat we altijd energie zullen blijven gebruiken. Daarom is er enthousiasme voor het versnellen van duurzame energieopwekking door middel van zon- en windenergie en is het niet de keuze ‘of – of’, maar ‘en – en’.

DOWNLOAD RAPPORT

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  17 april 2024 Henk Leenders en Angelique Heijnen: Nieuwe leden Raad van Toezicht
 • Nieuws
  12 april 2024 Terug bij de startlocatie van Plan Boom
 • Nieuws
  05 april 2024 Maak nú scherpe keuzes voor de toekomst van Brabant: reactie BMF op Perspectiefnota 2025
 • Nieuws
  26 maart 2024 Gedreven Brabanders duiken in de omgevingswet met training ‘Vergroen je buurt met de omgevingswet’
 • Nieuws
  25 maart 2024 Verbinding en inzichten bij coalitiedag Boer&Buur met natuur

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!