Oproep Milieuplatform Brabantse Kempen

mei 11, 2016

Oproep Milieuplatform Brabantse Kempen

Zorgen over natuur en landschap
Wij maken ons zorgen over de natuur en het landschap in De Kempen.
Wij ervaren een sluipende stelselmatige achteruitgang.
Wij constateren ook dat de milieubeweging aan kracht inboet.
Dit moet veranderen.

Onderwaardering en ritselcultuur
Er is er bij het lokaal bestuur en de lokale politiek een houding met een ernstige onderwaardering voor het belang van natuur en landschap. Houtwallen verschrompelen. Wildcrossers racen frank en vrij door de bossen. Een wedstrijd wildcrossen van 163 crossmotoren laat men gebeuren!! Tientallen volwassen bomen aan een typisch kempische weg dreigen te sneuvelen als gevolg van verwaarlozing en onachtzaam beheer. Er is weinig echte natuurbescherming en de verloedering slaat toe.
Een bestuurlijke ritselcultuur maakt het mogelijk dat regelgeving ter bescherming van het buitengebied omzeild of veranderd wordt. Met als resultaat een stelselmatige versteniging en aantasting van het buitengebied. Hier zijn veel voorbeelden van te geven.

Meer weerstand noodzakelijk
Aan de ernstige onderwaardering voor het belang van natuur en landschap en de bestuurlijke ritselcultuur moet veel meer weerstand geboden worden!!
Er moet een organisatie komen, die primair gericht is op het controleren en het uitoefenen van druk op het lokale bevoegd gezag. En wel ten behoeve van het behoud en versterken van natuur en landschap.
Er is, in samenwerking met de Brabantse Milieufederatie, een vereniging Milieuplatform Brabantse Kempen in oprichting. Zij zal functioneren als tegengewicht van de economische en agrarische belangen. Het werkgebied omvat de gemeenten Reusel-De Mierden, Bladel, Oirschot, Eersel en Bergeijk.

Milieuplatform Brabantse Kempen
Het Milieuplatform wordt een organisatie met in elke gemeente minimaal twee personen. Personen die, als representanten van het belang van natuur en landschap, uitermate alert zijn op bedreigingen daarvan. Zij zullen tevens de gemeentelijke berichtgeving over bestemmingsplannen en vergunningen kritisch volgen en indien nodig actief reageren.
Samen met collega`s van de andere 4 gemeenten gaan zij als een team functioneren. Zij zullen met goede opleidingen en materie kennis volop door de BMF en het Milieuplatform ondersteund gaan worden. Zodoende kan er, ook lokaal, veel bereikt worden. Het belang van natuur en landschap in deze regio krijgt dan een stem die niet te bagatelliseren is.

Oproep aan weldenkende burgers
De bouwstenen voor deze organisatie, (statuten, middelen en ondersteuning) zijn aanwezig.
Voor de bemensing doen wij een beroep op U als weldenkende burger en vooral op de “jongeren”.
De twintig-, dertig- en veertigers zijn hierbij nl. onmisbaar. Uiteraard zijn de vijftigers en zestigers ook welkom.
Vindt u dat dit project, een Milieuplatform Brabantse Kempen, opgezet moet worden? Wilt u, als representant van het belang van natuur en landschap of als (bestuurs)lid, hier mede uw schouders onder zetten? Kent u mensen in uw omgeving die dat goed zouden willen doen?

Neem contact op met een van de leden van het bestuur van de Milieuvereniging Bladel.
– Frans van Bruggen (vzt): f.bruggen6@upcmail.nl
– Marieke v.d. Schaar: marieke@hadraplan.com
– Henny Claassen: henny.claassen-boon@iae.nl
– Tonny v.d. Vleuten: tvdvleuten68@gmail.com