‘Out-of-the-box’-projecten gezocht voor meer biodiversiteit

september 7, 2017

‘Out-of-the-box’-projecten gezocht voor meer biodiversiteit

Mobiele tuin

Stichting Landschap Natuur en Milieu Haaren (LNMH) en Streekfonds Het Groene Woud dagen bewoners van Het Groene Woud (de stedendriehoek ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg) uit tot ‘om-denken’ en zo met ‘out-of-the-box’ voorstellen te komen voor vergroting van de biodiversiteit in het gebied.

Ideeën welkom
Gangbare projecten zoals het plaatsen van nestkasten en het planten van inheemse struiken hebben inmiddels hun nut bewezen, maar met ‘meer van hetzelfde’ komen we er niet. Meestal komen biodiversiteitsinitiatieven uit de koker van natuurverenigingen. De tijd is nu rijp om ook groepen aan te spreken die weliswaar een ander doel hebben, maar daarbij wel plezier hebben in het aantrekken van bijvoorbeeld vogels en vlinders. Ook valt te denken aan het combineren van een monumentale omgeving met eetbare planten of bomen, waardoor de aantrekkingskracht voor een bezoek door ouders met kinderen wordt vergroot.

Bedenken en uitvoeren
Daarom nodigt LNMH allerlei groepen uit voor het indienen van projecten: van sportclub tot scouting en van buurtvereniging tot heemkundekring. De ambitie is om te komen tot 12 groene initiatieven, door het hele Groene Woudgebied heen. Het is de bedoeling dat de groepen die de initiatieven ontwikkelen deze ook gaan uitvoeren. Bedrijven en particulieren zijn uitgesloten van deelname: voor hen bestaan er alternatieve financieringsmogelijkheden.

Vouchers beschikbaar
Bewoners kunnen in aanmerking komen voor een voucher van € 250,-, € 500,- of € 1.000,- voor de uitvoering van hun plan. Vanuit Streekfonds Het Groene Woud is € 10.000,- beschikbaar gesteld voor projecten en activiteiten die op een vernieuwende manier bijdragen aan het vergroten van de soortenrijkdom. Stichting LNMH is trekker van het project. Het project loopt van september 2017 tot eind 2018. De toekenning van vouchers wordt verdeeld in drie of vier perioden.

Aanvragen voor de eerste ronde kunnen tot uiterlijk 30 september 2017 bij LNMH worden ingediend. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar via lnmh.projecthgw@gmail.com. Telefonische informatie kan worden ingewonnen bij projectleider Tiny Vermeer uit Helvoirt. Zij is bereikbaar via 06 – 22 123 917.