Petitie tegen mega-parkeerterrein landelijk gebied in Waalre

juni 11, 2019

Petitie tegen mega-parkeerterrein landelijk gebied in Waalre

Foto: website Petities24

Chipmachinefabrikant ASML zoekt naar een nieuwe parkeervoorzieningen voor een kleine 15 duizend auto’s. Hiervoor wordt gekeken naar het landelijk gebied ten zuiden van de A67 in Waalre, het Dommeldal. Met een online petitie wil Milieudefensie de plannen in een vroeg stadium tegenhouden.

ASML zoekt naar nieuwe grote parkeerplaatsen op afstand met fiets- of pendelmogelijkheden. Daarom heeft het een convenant gesloten met het Rijk, de gemeenten en de provincie. Er bestaat een serieuze mogelijkheid dat er een megaparking verschijnt in het Dommeldal aan de Zuidkant van de A67 bij Waalre. Precies in een gebied dat onderdeel uitmaakt van de Groene Long rond Eindhoven.

De Eindhovense afdeling van Milieudefensie ziet steeds meer problemen ontstaan in het Dommeldallandschap. Dit kwetsbare gebied heeft bijzonder natuur- en landschapswaarden, en er is natuurcompensatie gerealiseerd voor natuur die ergens anders moet wijken. Milieudefensie vindt het dan ook onwenselijk dat er de mogelijkheid is om in het gebied een mega-parking aan te leggen.

Teken de petitie op Petities24.com.