Petitie tegen megastal bij de Kampina

juni 18, 2018

Petitie tegen megastal bij de Kampina

Laat de natuur en de omwonenden niet stikken!

De Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten starten vandaag een campagne tegen de komst van een megastal voor 16.000 varkens pal naast topnatuurgebied Kampina. Door de petitie te tekenen op Geenmegastal.petities.nl kan iedereen de strijd tegen de bouw van deze megastal steunen. De natuurorganisaties gaan beroep aantekenen tegen de vergunning voor de megastal en met het verzamelen van handtekeningen willen ze laten zien dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor de bouw van een megastal op deze kwetsbare plek.

Impact op natuur en leefomgeving
Na eerdere protesten van omwonenden en natuurorganisaties weigerde de gemeente Oirschot de vergunning voor de megastal te verlenen. Hiermee gaf zij een krachtig signaal af dat er geen plaats is voor een megastal pal naast Europees beschermd natuurgebied Kampina, onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. Nu de gemeente op haar besluit terug komt en toch een vergunning verleent, dreigt de megastal, aan de Logtsebaan in Oirschot, er alsnog te komen. Dit ondanks grote zorgen van natuurorganisaties en omwonenden over de impact daarvan op de natuur en de leefomgeving.

Dweilen met de kraan open
De Kampina is een kwetsbaar natuurgebied dat zwaar te lijden heeft onder de uitstoot van stikstof (ammoniak), waardoor verzuring van de bodem optreedt en onder andere de paarse heide verdwijnt. Stikstof is een voedingsstof voor planten. Maar te veel stikstof zorgt voor onbalans in het voedselaanbod. Sommige plantensoorten gaan hard groeien, waardoor ze andere soorten verdringen. Voor sommige soorten is te veel stikstof giftig. Veel eiken op de Kampina sterven af. Als we niks doen, verdwijnen er plantensoorten, en daarmee ook de dieren die daarbij horen. Er wordt met man en macht gewerkt aan het herstel van de natuur door te plaggen, maaien en inzet van begrazing wordt de stikstofneerslag verwijderd. Dat kost veel geld en energie. Het is echter dweilen met de kraan open als er een nieuwe ammoniakbron pal tegen de natuur wordt gerealiseerd.

Een groot industrieel ogend varkensbedrijf pal naast de Kampina is bovendien een ernstige aantasting van het landschap. Het mestprobleem in Brabant kan volgens de natuurorganisaties alleen echt worden opgelost als de varkensstapel aanzienlijk verkleind wordt.

Selçuk Akinci, directeur Brabantse Milieufederatie: ‘We gaan met zoveel mogelijk mensen een beroep op de gemeente Oirschot doen om dit onzalige plan alsnog van tafel te krijgen.’

Lars Koreman, provinciaal ambassadeur Natuurmonumenten: ‘De vergunning voor de bouw van een megastal gaat de draagkracht van het gebied ver te boven. Het druist bovendien in tegen overheidsbeleid ten aanzien van intensieve veehouderij. De gemeente en de provincie moeten alles op alles zetten om de bouw van deze megastal te voorkomen.’

De Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten roepen iedereen die het met hen eens is om de petitie te tekenen via Geenmegastal.petities.nl