Petitie: ‘Zet het Nederlandse landschap weer op de kaart!’

januari 31, 2024

Petitie: ‘Zet het Nederlandse landschap weer op de kaart!’

Petitie Tweede Kamer: ‘Zet het Nederlandse landschap weer op de kaart!’
De petitie wordt aangeboden aan Tweede Kamerleden. Foto: LandschappenNL

Samen met 11 organisaties hebben de Natuur en Milieufederaties in de Tweede Kamer een landschapspetitie aangeboden, met de oproep: ‘Zet het Nederlandse landschap weer op de kaart!’. De petitie, met landschapskaart, werd overhandigd door Hank Bartelink, directeur-bestuurder van LandschappenNL. Kamerleden plaatsten hun paraaf op die plekken op de kaart waar ze zich het meest thuis voelen.

Bekijk de petitie

Vitaal platteland

Het wordt hoog tijd dat Nederland het landschapsbeleid krijgt dat het verdient. Zodat er weer een vitaal platteland ontstaat, met ruimte voor duurzame landbouw die niet gericht is op maximale productie, maar op kwaliteit van landschap en natuur. Goed voor de biodiversiteit, klimaat en water. Landschap waar ieder mens in een gezonde leefomgeving kan recreëren, sporten, ondernemen, zich veilig kan voelen en van het cultuurlandschap kan genieten. Bartelink: “Landschapsbeleid voor een gezonde toekomst van Nederland, hoort thuis in de ambitie van dit nieuwe kabinet”.

Verbinding met landschap en streek

Het rijke cultuurlandschap dat Nederland ooit kenmerkte, is het resultaat van eeuwenlange voedselproductie, waarbij landschapselementen als hulp werden ingezet voor beschutting, geriefhout, erfafpaling en inscharen van vee. Mensen zagen hun ‘thuis’ in het streekeigen landschap. Tegenwoordig speelt landschap nog steeds een grote rol bij het oplossen van diverse ruimtelijke vraagstukken, alleen is het helaas te vaak de toevallige uitkomst van allerlei (andere) ruimtelijke doelen, zoals wonen, infra, energie en landbouw. Meer verantwoordelijkheid en regie hierbij zou uitkomst kunnen brengen, met de realisatie van de geplande groenblauwe dooradering als eerste noodzakelijke stap.

Recreatie en sport

Veel mensen gaan graag naar buiten om te recreëren en te bewegen in de natuur. Voor een goede gezondheid en vooral ook om lekker te ontspannen. De petitie-ondersteuners vragen ook om de toegankelijkheid van het landschap te versterken voor recreatief gebruik zoals wandelen, fietsen en andere manieren van sport en ontspanning. Hiervoor is het hard nodig dat geïnvesteerd wordt in beheer, onderhoud en dat er ook meer groene buitenruimte beschikbaar komt.

Begrotingsbehandeling

De petitie is aangeboden in aanloop naar de begrotingsbehandeling van het ministerie van LNV. De aanwezige Kamerleden hebben aangegeven het landschap belangrijk te vinden en blijven bij de minister en de toekomstig minister de waarden van het landschap onder de aandacht brengen.

Over de organisaties

Dit is een actie van 12 organisaties. Ook de landelijke Natuur en Milieufederaties neemt deel. Als Brabantse Milieufederatie maken we onderdeel uit van deze landelijke koepel.

Petitie ‘Zet het Nederlandse landschap weer op de kaart!’

Samen met ANWB, het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, NOC-NSF, Federatie Instandhouding Monumenten, de Hollandsche Molen, het Fietsplatform, Natuur & Milieu, SoortenNL, Vogelbescherming, Wandelnet en LandschappenNL pleiten de Natuur en Milieufederaties voor meer aandacht voor landschap en het belang om dit op te nemen in beleid. In vijf punten vatten we samen hoe er gezorgd kan worden voor meer ruimtelijke borging van landschapsbeleid om de landschappelijke kwaliteit en erfgoed te kunnen versterken.

Lees de petitie

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  16 juli 2024 Terugblik bezoek aan boer Eric: biologisch melkveehouder en landschapsbeheerder in de Maasheggen
 • Nieuws
  15 juli 2024 34 nieuwe natuurgidsen in Noordoost-Brabant met steun van het BMF-activiteitenfonds
 • Nieuws
  08 juli 2024 Handleiding Natuurvriendelijk Isoleren: zo houd je rekening met kwetsbare dieren
 • Nieuws
  04 juli 2024 Op de koffie in een klimaatbestendige tuin in den Dungen
 • Nieuws
  01 juli 2024 Terugblik waterwandeling Bossche Broek Zuid: veel interesse in natuurherstelmaatregelen

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!