Positieve reacties over juridisch-bestuurlijke praktijkcursus

april 23, 2019

Positieve reacties over juridisch-bestuurlijke praktijkcursus

Veel lokale natuur- en milieugroepen worstelen met de juridische praktijk. Op 9 en 16 april organiseerde de BMF daarom voor de tweede maal een juridisch-bestuurlijke praktijkcursus voor leden van aangesloten groepen. Net als bij de eerste cursus twee maanden eerder was de opkomst bij deze avonden goed. Ook bleken de deelnemers erg positief over de cursus.

Met deze cursus wil de BMF de basiskennis vergroten bij groepen, zodat zij besluitvorming van de overheid beter kunnen volgen en waar nodig actie kunnen ondernemen. Waar moet je bijvoorbeeld als milieugroep op letten als je te maken hebt met plannen en besluiten van overheden? Daarbij was onder meer aandacht voor de recente beperkingen van de mogelijkheden voor bezwaar en beroep, voor het belanghebbende-begrip, en voor zaken als mediation en de Wet dwangsom. Veel aandacht was er ook voor de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) en voor het onderwerp digitalisering: waar kunnen we besluiten en plannen vinden? En welke gevolgen heeft digitalisering voor het vinden van publicaties en het maken van bezwaar? Verder was er aandacht voor de omgang met politiek en bestuur en het beïnvloeden van beleid.

Tijdens de cursus, die werd gegeven door Frans de Laat en Hetty Gerringa, kwamen verder ook onderwerpen als handhaving, rechtsbijstand en nieuwe ontwikkelingen zoals de Omgevingswet aan de orde. Ook bogen de deelnemers zich in groepjes over enkele praktijkcasussen: hoe kun je optreden tegen de kap van bomen? En wat is er te doen tegen luidruchtige festivals bij natuur en woningen?

Het is de bedoeling om later dit jaar de cursus nog een keer te herhalen. Ook wordt gedacht aan vervolg-cursussen over onderwerpen als ruimtelijke ordening, en Omgevingswet.

Daarover later  meer.