Prijsvraag: grond voor ‘natuurlijk ondernemen’

februari 7, 2017

Prijsvraag: grond voor ‘natuurlijk ondernemen’

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant daagt ondernemers en burgerinitiatieven uit om met nieuwe, verfrissende ideeën te komen voor vijf clusters van percelen in de gemeenten Breda, Hilvarenbeek, Meierijstad en Son en Breugel. Voorwaarde is wel dat op de beschikbare grond natuurontwikkeling en ondernemerschap op een creatieve wijze worden gecombineerd.

Deelname is vooral interessant voor ondernemers en burgerinitiatieven die goede plannen hebben, maar niet beschikken over de grond om hun ideeën ook daadwerkelijk te realiseren.

Meedoen?
Maak uw (ondernemings)plan concreet en dien het in bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant. De plannen worden niet alleen beoordeeld op de aangeboden koop- of pachtprijs, maar ook op de inhoud. Bij de beoordeling wordt meegewogen of en zo ja hoe de plannen passen in de omgeving, zorgen voor de verbetering van natuurwaarden en bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering.

Meer weten?
Meer informatie over de prijsvraag, die is ontwikkeld in samenwerking met het Louis Bolk Instituut, staat op de website van het Groen Ontwikkelfonds Brabant: www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/prijsvraag.

Via de website kan op de prijsvraag worden ingeschreven. Op de site zijn ook de spelregels, de kavelpaspoorten van de vijf locaties en de planning terug te vinden.

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant
Groen Ontwikkelfonds Brabant is op 1 mei 2014 opgericht door de provincie Noord-Brabant, met als doel om een robuust Natuurnetwerk Brabant te realiseren. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant is een zelfstandige BV.